Publikacje

Istotne zmiany w kodeksie pracy

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, przewidujący szereg bardzo doniosłych zmian dotyczących m.in. urlopów oraz zasad rozwiązywania umów o pracę na czas określony (dalej „Projekt”).

Czytaj dalej

Zmiany dotyczące PPK

W dniu 20 maja została opublikowana ustawa, na mocy której zmieniono przepisy regulujące uprawnienia i obowiązki podmiotów zatrudniających w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Czytaj dalej

Nowy Partner Współzarządzający w kancelarii prawnej KPMG w Polsce

Do zespołu kancelarii prawnej KPMG na stanowisko Partnera Współzarządzającego dołączył Paweł Bajno, który jest odpowiedzialny za rozwój zespołu transakcyjnego. Strategia rozwoju KPMG w Polsce uwzględnia wzmocnienie oferty usług w obszarze doradztwa prawnego, w tym w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji realizowanych przez fundusze private equity.

Czytaj dalej

Przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych – nadchodzące zmiany

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych, przewidujący m.in. uproszczenie tzw. obowiązku sprawozdawczego oraz zwiększenie efektywności postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt został przekazany przez resort rozwoju do konsultacji publicznych.

Czytaj dalej

Szczególne rozwiązania dla obywateli Ukrainy

Do tej pory legalizacja pobytu i pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli Ukrainy przebiegała na zasadach obowiązujących obywateli innych państw nienależących do Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu szczególnych rozwiązań mających zastosowanie m.in. do obywateli Ukrainy.

Czytaj dalej

Zmiany w kodeksie handlowym

9 lutego 2022 roku Sejm przyjął nowelizację Kodeksu spółek handlowych. Projekt ustawy zostanie przekazany do Senatu, który w ciągu 30 dni może zaproponować do niego poprawki – w związku z tym ostateczny kształt ustawy może jeszcze ulec zmianom.

Czytaj dalej

HR Legal Flash Alert #14 | listopad – grudzień 2021

HR Legal Flash Alert  #14 | listopad – grudzień 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców,

Czytaj dalej