D.Dobkowski sp.k. było wiodącym doradcą prawnym udziałowców Grupy Appol w procesie sprzedaży 100% udziałów w spółkach grupy

D.Dobkowski sp.k. (KPMG Legal) była wiodącym doradcą prawnym udziałowców Grupy Appol w procesie sprzedaży 100% udziałów w spółkach grupy. Projekt został zakończony w połowie czerwca 2018 r., kiedy sprzedawane udziały zostały przeniesione do nabywcy tj. SDIC Zhonglu Friut Juice Co., Ltd.Zamknięcie transakcji było poprzedzone prawie rocznym okresem negocjacji dokumentacji transakcyjnej oraz uzyskiwaniem wymaganych zgód korporacyjnych po stronie nabywcy, który jest spółką notowaną na giełdzie w Hong Kongu z dominującym kapitałem państwowym.

Nabycie Grupy Appol jest prawdopodobnie pierwszą akwizycją na rynku spożywczym zrealizowaną przez inwestora z Państwa Środka w Polsce.

Rolą prawników D.Dobkowski sp.k. było zapewnienie kompleksowego doradztwa prawnego obejmujące opracowanie oraz negocjowanie wszystkich dokumentów transakcyjnych. Zespołowi prawnemu przewodzili Tadeusz Jacek Dudziński (Partner Associate) oraz Tomasz Kamiński (Senior Associate), wspierani przez Kacpra Kurowskiego (Junior Lawyer) oraz innych prawników z działu M&A, Corporate i Real Estate.