D.Dobkowski sp.k. doradzała JST Transformateurs SAS w procesie sprzedaży 100% udziałów w spółce Weltech sp. z o.o.

Zespół M&A kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce doradzał dotychczasowemu właścicielowi – JST Transformateurs SAS – przy transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce Weltech sp. z o.o. na rzecz słoweńskiego inwestora tj. grupy KOLEKTOR. Transakcja została zamknięta w listopadzie 2019 r.

 Zakres doradztwa D.Dobkowski obejmował kompleksowe prawne wsparcie transakcyjne – przygotowanie projektów umów, negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie w procedurze zamknięcia transakcji. Prawnicy z D.Dobkowski współpracowali z ekspertami KPMG z zespołu finansowego i podatkowego, którzy także byli zaangażowani w transakcję.

Weltech jest liderem na polskim rynku urządzeń i wyrobów przeznaczonych dla energetyki, w szczególności obudów transformatorów, jak również innych konstrukcji spawanych.

Zespołem kancelarii prawnej D.Dobkowski kierowali Tadeusz Jacek Dudziński (Partner Associate) oraz Tomasz Kamiński (of Counsel) wspierani przez Cezarego Fiołnę (Lawyer).