D.Dobkowski sp.k. doradzała Pini Polonia Sp. z o.o. w procesie sprzedaży udziałów na rzecz Grupy Smithfield Foods

D.Dobkowski sp.k. (KPMG Legal) była doradcą prawnym Pini Polonia Sp. z o.o. w procesie sprzedaży udziałów na rzecz Grupy Smithfield Foods.

Przejęcie Pini Polonia przez Grupę Smithfield było jedną z największych transakcji w Polsce w sektorze żywności oraz przełomową transakcją w branży przetwórstwa mięsa wieprzowego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zespołowi prawnemu przewodzili Tadeusz Jacek Dudziński (Partner Associate) oraz Tomasz Kamiński (of Counsel).

W ramach projektu prawnicy D.Dobkowski sp.k. (KPMG Legal) ściśle współpracowali z Italian Desk, KPMG Tax M.Michna sp.k. oraz KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. zapewniając Klientowi kompleksowe doradztwo w procesie konsolidacji.