D.Dobkowski sp.k. doradzała Ringier Axel Springer Media AG w procesie konsolidacji grupy Onet-RAS w Polsce

D.Dobkowski sp.k. (KPMG Legal) była doradcą prawnym Ringier Axel Springer Media AG w procesie konsolidacji grupy Onet-RAS w Polsce. Czynności prawne w zakresie projektu trwały od listopada 2017 roku do września 2018 roku i obejmowały łącznie 9 połączeń spółek o łącznej wartości przekraczającej miliard złotych. Projekt został zakończony 1 września 2018 r., kiedy Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. przejął ostatnie spółki z grupy, które były objęte planem konsolidacji.

Rolą prawników D.Dobkowski sp.k. było zapewnienie kompleksowego doradztwa prawnego obejmującego w szczególności weryfikację i opracowanie dokumentów korporacyjnych wymaganych do przeprowadzenia konsolidacji, dostosowanie struktur korporacyjnych do działalności po konsolidacji, a także reprezentowanie Klienta przed sądem rejestrowym. Zespołowi prawnemu przewodzili Tadeusz Jacek Dudziński (Partner Associate) oraz Tomasz Kamiński (of Counsel), wspierani przez Kacpra Kurowskiego (Lawyer).

W ramach projektu prawnicy D.Dobkowski sp.k. (KPMG Legal) ściśle współpracowali z KPMG Tax M.Michna sp.k. oraz KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. zapewniając Klientowi kompleksowe doradztwo w procesie konsolidacji.