Forum Ekonomiczne w Krynicy 2019 | Brexit

W dniach 3-5 września odbędzie się 29 edycja Forum Ekonomicznego w Krynicy, którego partnerem merytorycznym jest KPMG.

Podczas Forum odbędzie się 6 sesji plenarnych, ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów, których uczestnicy będą szukać odpowiedzi na hasło przewodnie tegorocznej edycji wydarzenia – „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”. Prelegenci i uczestnicy wydarzenia wymieniają się poglądami na temat aktualnej sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej na świecie. Wśród ekspertów, którzy potwierdzili obecność są politycy, prezesi spółek, przedstawiciele świata nauki, kultury i mediów z ponad 60 krajów.

W dniu 5 września 2019 roku mec. Przemysław Kamil Rosiak, Partner Associate przeprowadzi dla uczestników Forum Ekonomicznego panel pt. ” Gospodarka europejska po Brexicie. Zagrożenie dla integralności Unii czy rozdmuchane zagrożenie?”.