HR Legal Flash Alert #10 lipiec 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.

Praca zdalna  – modyfikacja projektu ustawy

W Rządowym Centrum Legislacyjnym został udostępniony zmodyfikowany projekt ustawy wprowadzający pracę zdalną do Kodeksu pracy. Przewiduje on propozycję zmian między innymi w zakresie miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, polecenia pracy zdalnej, jak również katalogu obowiązków pracodawcy.

Propozycja minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku

W lipcu 2021 roku w Rządowym Centrum Legislacyjnym został udostępniony projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku.
 
Wezwanie do zawarcia umów o zarządzanie PPK

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który modyfikuje przepisy odnoszące się do wezwania do zawarcia umów o zarządzanie PPK.
 
PIP nie będzie informował przedsiębiorców o kontroli

Do I czytania w Sejmie skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców przewidujący, iż Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzająca kontrolę nie będzie zobowiązana do zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.
 
Urlop rodzinny – propozycja nowego rodzaju urlopu

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów o tzw. urlopie rodzinnym. Zgodnie z projektowanymi przepisami, pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy będzie miał prawo do urlopu rodzinnego w celu sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia mają również wliczać się poprzednie okresy zatrudnienia.

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Więcej informacji na temat doradztwa z zakresu prawa pracy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.