HR Legal Flash Alert #11 sierpień 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.

Rozszerzenie zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

W dniu 12 sierpnia 2021 roku wydano rozporządzenie przewidujące, iż wszystkie sprawy związane z działem administracji rządowej – praca zostaną przekazane Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych oraz społecznego inspektora pracy

W dniu 18 sierpnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa ta między innymi przedłuża kadencję organów statutowych związków zawodowych i społecznego inspektora pracy. 

Pracodawca będzie mógł uzyskać informację dotyczące szczepień pracowników i zachorowań na COVID-19

Na stronie Rady Ministrów opublikowano pierwsze informacje na temat projektu ustawy, na podstawie której pracodawca będzie miał możliwość pozyskania informacji nie tylko dotyczących zaszczepienia pracowników, ale również faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Więcej informacji na temat doradztwa z zakresu prawa pracy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.