HR Legal Flash Alert #12 wrzesień 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku

W dniu 15 września 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku

Nowe podatkowe ulgi dla pracowników zachęcające do członkostwa w związkach zawodowych

Polski Ład – nowy program rządowy – przewiduje wprowadzenie nowej ulgi podatkowej, która ma zachęcić pracowników do zapisywania się do związków zawodowych.

Zmiana przepisów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych

W dniu 10 września 2021 roku na stronie Dziennika Ustaw opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 roku o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Więcej informacji na temat doradztwa z zakresu prawa pracy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.