HR Legal Flash Alert #14 | listopad – grudzień 2021

HR Legal Flash Alert  #14 | listopad – grudzień 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.

Uproszczenia przy zatrudnianiu cudzoziemców

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona m.in. zmiany w zakresie warunków udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poszerzenie katalogu okoliczności, w jakich nie jest wymagana zmiana lub wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jak i nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Wpływ wysokości minimalnego wynagrodzenia na inne świadczenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku skutkuje wzrostem innych świadczeń, które są związane ze stosunkiem pracy i są uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje, iż każdy pracodawca powinien dokonać weryfikacji płac w swoim zakładzie pracy, w celu wyrównania wypłacanego wynagrodzenia w 2022 roku do minimalnego wynagrodzenia.

System teleinformatyczny do zawierania umów o pracę

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie, który przewiduje utworzenie systemu teleinformatycznego, który ma umożliwiać sporządzenie określonego rodzaju umów o pracę, a także ich zawarcie oraz zarejestrowanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Pracodawca uzyska informacje o szczepieniach pracowników przeciwko COVID-19

W dniu 14 grudnia 2021 roku do Sejmu został skierowany poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Projekt ustawy przewiduje m.in. bezpłatne testy dla pracowników, a także możliwość żądania przez pracodawcę od pracownika udzielenia informacji w zakresie COVID-19.

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Więcej informacji na temat doradztwa z zakresu prawa pracy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.