HR Legal Flash Alert #3 grudzień 2020

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.

Przepisy dotyczące możliwości wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny
W dniu 28 listopada 2020 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. W opublikowanej ustawie znalazł się przepis wprowadzający możliwość wykonywania pracy zdalnej przez osoby, które przebywają na obowiązkowej kwarantannie.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładzie pracy – zmiany od 2 grudnia 2020
Od początku grudnia 2020 roku obowiązuje nowe rozporządzenie sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przepisy dotyczące możliwości wykonywania pracy zdalnej podczas izolacji uchwalone
W dniu 4 grudnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadziła możliwość wykonywania pracy zdalnej przez osoby, które przebywają na obowiązkowej izolacji w warunkach domowych.

Badania okresowe – wydłużenie terminu aktualizacji badań okresowych pracowników
W dniu 15 grudnia 2020 roku opublikowano ustawę wydłużającą czas, w którym muszą zostać uaktualnione badania okresowe pracowników po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Zmiany od 1 stycznia 2021 roku

Dodatkowo, przypominamy, iż od dnia 1 stycznia 2021 roku w życie wchodzą następujące zmiany:

Minimalne wynagrodzenia za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w 2021 r.
Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Od 2021 roku ZUS będzie musiał zostać poinformowany o zawarciu umowy o dzieło
Od 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek oraz osoby fizyczne zlecające dzieło będą zobowiązani do każdorazowego poinformowania ZUS-u o zawarciu umowy o dzieło.

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Więcej informacji na temat doradztwa z zakresu prawa pracy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.