HR Legal Flash Alert #4 styczeń 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.

Pracownicze Plany Kapitałowe – ostatnia grupa podmiotów objęta obowiązkiem PPK
Od 1 stycznia 2021 r. czwarta i ostatnia grupa podmiotów (podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób oraz jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych) została objęta obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych.

Mikroprzedsiębiorca – kiedy jest zwolniony z obowiązku wdrożenia PPK
Ustawa PPK przewiduje wyjątek dla mikroprzedsiębiorców w zakresie wdrożenia PPK. Mikroprzedsiębiorcy pod pewnymi warunkami mogą uniknąć obowiązku podjęcia czynności zmierzających do wdrożenia PPK w swoim przedsiębiorstwie.

Obowiązki pracodawcy związane z COVID-19 przedłużone
W dniu 14 stycznia 2021 r. wydano rozporządzenie przedłużające obowiązki nałożone na pracodawców w związku z COVID-19.*
* Informujemy, że obowiązki opisane w powyżej publikacji zostały przedłużone do 14 lutego 2021 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zmiany od 1 stycznia 2021 roku

Dodatkowo, przypominamy, iż od dnia 1 stycznia 2021 roku weszły w życie następujące zmiany:

Minimalne wynagrodzenia za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w 2021 r.
Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie zmiany w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Od 2021 roku ZUS będzie musiał zostać poinformowany o zawarciu umowy o dzieło
Od 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek oraz osoby fizyczne zlecające dzieło są zobowiązani do każdorazowego poinformowania ZUS-u o zawarciu umowy o dzieło.

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Więcej informacji na temat doradztwa z zakresu prawa pracy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.