HR Legal Flash Alert #5 luty 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.

Obowiązkowe dwa dni wolnego od pracy dla honorowego dawcy krwi i osocza
Z dniem 26 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi, która przewiduje dodatkowy dzień wolny od pracy dla honorowego dawcy krwi i osocza.

Ponowne wydłużenie obowiązków nałożonych na  pracodawców w związku z COVID-19
W dniu 11 lutego 2021 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Powyższe rozporządzenie przewidywało przedłużenie obowiązujących przepisów w zakresie nałożonych na pracodawców obowiązków do dnia 28 lutego 2021 roku.*

* Informujemy, że obowiązki opisane w powyżej publikacji zostały przedłużone do 14 marca 2021 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zwracamy jednak uwagę, iż zostały zmienione zasady odnoszące się do zakrywania ust i nosa, na podstawie obowiązujących przepisów nakazane jest noszenie maseczek (zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, przyłbicy albo kasku ochronnego nie jest dopuszczalne w myśl przepisów).

Planowane zmiany w zakresie okresów  zasiłkowych
Pod koniec stycznia w Rządowym Centrum Legislacyjnym rozpoczęły się prace nad zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 22 stycznia 2021 roku). Projekt przewiduje nowelizację przepisów odnoszących się m.in. do: zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego oraz okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia.

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Więcej informacji na temat doradztwa z zakresu prawa pracy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.