HR Legal Flash Alert #6 marzec 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.

Zmiany dotyczące zakrywania ust i nosa w zakładach pracy
W dniu 26 lutego 2021 roku zostało wydane nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.*

*Uprzejmie informujemy, iż obowiązki nałożone na pracodawców w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały ponownie przedłużone do dnia 9 kwietnia 2021 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zakażenie koronawirusem nie stanowi wypadku przy pracy
W dniu 29 stycznia 2021 roku Państwowa Inspekcja Pracy na stronie internetowej Inspekcji przedstawiła swoje stanowisko dotyczące możliwości uznania zakażenia koronawirusem jako wypadku przy pracy.

Prawo do bycia offline
Parlament Europejski w dniu 21 stycznia 2021 roku przyjął rezolucję zawierającą zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline. Prawo do bycia offline ma gwarantować pracownikowi możliwość odłożenia na bok narzędzi służących do wykonywania pracy i nie odpowiadania na polecenia ze strony pracodawców poza czasem pracy, bez ryzyka negatywnych konsekwencji.

Czwarta grupa podmiotów zobowiązanych do wdrożenia PPK ma jeszcze tylko miesiąc na zawarcie umowy o zarządzanie PPK
Do 23 kwietnia 2021 roku, podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób (tzw. pozostałe podmioty zatrudniające) są zobowiązane do zawarcia w pierwszej kolejności z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK (chyba że posiadają status mikro-przedsiębiorcy).

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Więcej informacji na temat doradztwa z zakresu prawa pracy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.