HR Legal Flash Alert #8 maj 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.
 
Nowy obowiązek przedsiębiorców względem ZUS

Ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Od 16 maja 2021 roku na przedsiębiorców został nałożony nowy obowiązek informacyjny wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ograniczenie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Do Sejmu skierowany został projekt ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Jak wskazano w projekcie ustawy, ma ona celu zmniejszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn poprzez wprowadzenie instrumentów prawnych, które będą regulować kształtowanie wynagrodzeń pracowników przez pracodawców oraz zdefiniowanie obowiązków organów państwa w tym zakresie.

Dodatkowy dzień wolny od pracy na szczepienie przeciwko COVID-19

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt ustawy przewiduje przyznanie pracownikowi dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 na podstawie skierowania.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Do Rządowego Centrum Legislacyjnego trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt ustawy przewiduje uchylenie dotychczasowych przepisów o telepracy i zastąpienie ich regulacją dotyczącą pracy zdalnej.

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Więcej informacji na temat doradztwa z zakresu prawa pracy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.