HR Legal Flash Alert #9 czerwiec 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.

Kontrola trzeźwości pracowników w zakładzie pracy – nowy projekt ustawy

W Rządowym Centrum Legislacyjnym rozpoczęto prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, której głównym celem jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym pracodawcom wprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.

Doliczenie okresu prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy pracownika

Do I czytania w Sejmie skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy przewidujący wprowadzenie przepisów dotyczących wliczania okresów prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika.

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Więcej informacji na temat doradztwa z zakresu prawa pracy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.