IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Zapraszamy na dziewiątą edycję Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, który odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, skierowane do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach – dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu.Agenda Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG corocznie obfituje w najbardziej aktualne tematy z punktu widzenia przedsiębiorców. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem firm z różnych branż z całej Polski, gromadząc kilkuset uczestników.

Za część merytoryczną wydarzenia odpowiadają eksperci KPMG z wieloletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego, prawnego oraz rachunkowości.

Dariusz Dobkowski (Partner, radca prawny) oraz Renata Kulpa (Of Counsel, radca prawny) będę reprezentować naszą kancelarię na IX Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG – będą opowiadali o najnowszych zmianach w prawie spowodowanymi wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zostaną poruszone takie zagadanienia jak:

  1. Główne założenia PPK
  2. Podmioty objęte obowiązkiem utworzenia PPK, terminy wdrażania PPK
  3. Zwolnienia podmiotowe z obowiązku tworzenia PPK
  4. Wysokość wpłat na PPK
  5. Obowiązki informacyjne pracodawców wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK

Rejestracja

Istnieje możliwość udziału stacjonarnego (w Warszawie) lub poprzez transmisję online – podczas rejestracji należy wybrać właściwy formularz rejestracyjny. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów.
Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailowego potwierdzenia po dokonanej rejestracji. Udział w Kongresie ma charakter bezpłatny.mailowych.

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 4 stycznia 2019 roku za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych. Więcej informacji na temat rejestracji znajdą Państwo na głównej stronie wydarzenia [IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG].