Kariera

Kancelaria prowadzi całoroczne praktyki zawodowe dla studentów V roku wydziału prawa. Z naszego doświadczenia wynika, iż trzymiesięczny staż pozwala praktykantowi najpełniej zapoznać się
z wymogami stawianymi młodszym prawnikom, a kancelarii ocenić możliwości jego rozwoju. Odbycie praktyk niewątpliwie ułatwi podjęcie decyzji o wyborze ścieżki kariery po ukończeniu studiów.

Umożliwiamy rozwój zawodowy oraz doskonalenie wiedzy, nie tylko poprzez bieżącą pracę, ale również szkolenia specjalistyczne. Nie zapominamy o doskonaleniu umiejętności z zakresu osobistego rozwoju, czy kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy każdego prawnika.

Praca w naszej firmie umożliwia zaspokojenie ambicji zawodowych i osobistych.

Najlepsi praktykanci otrzymują ofertę stałego zatrudnienia w kancelarii.

Kogo szukamy?

Do udziału w procesie rekrutacji zapraszamy studentów i absolwentów kierunków prawniczych osiągających bardzo dobre wyniki na studiach, znających język angielski w stopniu bardzo dobrym i planujących w przyszłości zdobyć uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. Mile widziane jest uczestnictwo lub ukończenie tzw. szkoły prawa obcego. Znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.

Proces rekrutacji

Etap I: Przesłanie aplikacji zgodnie z wytycznymi w ogłoszeniu.
Etap II: Test on-line z języka angielskiego.
Etap III: Test merytoryczny wielokrotnego wyboru oraz tłumaczenie tekstu prawniczego z języka polskiego na angielski.
Etap IV: Rozmowy kwalifikacyjne.