Konferencja Automotive PZPM i KPMG | Pracownicze Plany Kapitałowe – szanse i zagrożenia

Wrocław, 6 listopada 2018

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce są organizatorami konferencji, podczas której zaproszeni eksperci omówią możliwości i warunki uzyskania wsparcia dla inwestycji w branży automotive w Polsce.

Przedsiębiorcy realizujący działania związane z wprowadzaniem nowych produktów, technologii, procesów, bądź ulepszaniem istniejących, a także z wprowadzaniem innowacji i prowadzący szeroko rozumiane prace rozwojowe mogą uzyskać wsparcie w formie ulg podatkowych bądź dotacji. Aktualnie dostępnych jest wiele instrumentów wsparcia różnych obszarów działalności innowacyjnej. Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli firm z branży automotive – kadry zarządzającej oraz przedstawicieli działów finansowo-księgowych.

W konferencji uczestniczyć będzie Rafał Krzyżak (Senior Associate, adwokat), który będzie opowiadał na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zapraszamy na stronę wydarzenia [zobacz więcej].