Konferencja Automotive PZPM i KPMG | Zmiany w ustawie o elektromobilności

Wrocław, 6 listopada 2018

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce są organizatorami konferencji, podczas której zaproszeni eksperci omówią możliwości i warunki uzyskania wsparcia dla inwestycji w branży automotive w Polsce.

Przedsiębiorcy realizujący działania związane z wprowadzaniem nowych produktów, technologii, procesów, bądź ulepszaniem istniejących, a także z wprowadzaniem innowacji i prowadzący szeroko rozumiane prace rozwojowe mogą uzyskać wsparcie w formie ulg podatkowych bądź dotacji. Aktualnie dostępnych jest wiele instrumentów wsparcia różnych obszarów działalności innowacyjnej.Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli firm z branży automotive – kadry zarządzającej oraz przedstawicieli działów finansowo-księgowych.

W konferencji uczestniczyć będzie Mikołaj Zdyb (Senior Associate, radca prawny), który będzie opowiadał na temat zmian w ustawie o elektromobilności.

Zapraszamy na stronę wydarzenia [zobacz więcej].