Nadchodzące zmiany w zakresie delegowania pracowników

W celu zapewnienia zgodności obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług  w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przepisów dotyczących delegowania pracowników

Projekt ustawy przewiduje między innymi  zmiany w zakresie:

  • rozszerzenia zakresu obowiązkowych warunków zatrudnienia pracowników delegowanych w podstawowym okresie oddelegowania,
  • zagwarantowania pracownikowi delegowanemu określonych warunków zatrudnienia po upływie podstawowego okresu oddelegowania oraz wprowadzenia nowych regulacji dotyczących przedłużenia obowiązywania minimalnych warunków zatrudnienia, tj. tzw. „umotywowanego powiadomienia”,
  • rozszerzenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy,
  • rozszerzenia definicji pracodawcy delegującego pracownika na i z terytorium RP,
  • uproszczenia formy dokumentów składanych przez pracodawcę delegującego pracownika do Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Legal alertem dotyczącym nadchodzących zmian w zakresie delegowania pracowników dostępnym do pobrania poniżej.

Jak możemy pomóc?

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną w tym zakresie na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.