Nowy Partner Współzarządzający w kancelarii prawnej KPMG w Polsce

Do zespołu kancelarii prawnej KPMG na stanowisko Partnera Współzarządzającego dołączył Paweł Bajno, który jest odpowiedzialny za rozwój zespołu transakcyjnego.

Do zespołu kancelarii prawnej KPMG na stanowisko Partnera Współzarządzającego dołączył Paweł Bajno, który jest odpowiedzialny za rozwój zespołu transakcyjnego. Strategia rozwoju KPMG w Polsce uwzględnia wzmocnienie oferty usług w obszarze doradztwa prawnego, w tym w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji realizowanych przez fundusze private equity.

Kancelaria prawna KPMG w Polsce wprowadza nową strategię rozwoju usług doradztwa prawnego w zakresie transakcji. Do zespołu kancelarii dołączył w marcu br. Paweł Bajno, który jako Partner Współzarządzający jest odpowiedzialny za rozwój usług transakcyjnego doradztwa prawnego oraz realizację nowej strategii dla kancelarii prawnej KPMG w Polsce. Paweł jest radcą prawnym z blisko 30-letnim doświadczeniem w zakresie prawa handlowego, w szczególności fuzji i przejęć, ładu korporacyjnego oraz rynków kapitałowych. Specjalizuje się w doradztwie dla funduszy private equity. Jest prawnikiem rekomendowanym przez międzynarodowe rankingi prawnicze, m.in. EMEA Legal 500, Chambers Global i Chambers Europe czy IFLR1000.

Sektor usług doradztwa w działalności gospodarczej podlega ciągłym zmianom. Rośnie zapotrzebowanie na kompleksowe usługi obejmujące zarówno doradztwo transakcyjne, podatkowe jak i prawne. Z drugiej strony coraz więcej transakcji zawiera element transgraniczny, klienci oczekują skoordynowanego doradztwa zarówno w Polsce, jak i innych jurysdykcjach gdzie ich działalność jest lub może być prowadzona. Wszystkie te oczekiwania klientów spełnia KPMG. Dynamiczny rozwój kompleksowego doradztwa transakcyjnego pozwala na wykorzystanie mojego wieloletniego doświadczenia w szeregu ciekawych i skomplikowanych transakcji – mówi Paweł Bajno, radca prawny, Partner Współzarządzający w kancelarii prawnej KPMG w Polsce.

Wraz z Pawłem Bajno do zespołu kancelarii prawnej KPMG dołączył radca prawny Michał Błaszkiewicz na stanowisko Associate Director. Michał posiada duże doświadczenie w prowadzeniu transakcji fuzji i przejęć, zarówno prywatnych, jak i publicznych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Prowadził także wiele projektów due dilligence podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Do kancelarii dołączył także Igor Jaroszek, który jako Junior Associate będzie wspierał działania zespołu.

KPMG w Polsce dynamicznie rozwija obszar doradztwa prawnego, poszerzając jednocześnie ofertę usług dla klientów. Z przyjemnością powitaliśmy w KPMG Pawła – uznanego prawnika, docenianego w międzynarodowych rankingach branżowych, który wzmocni interdyscyplinarne kompetencje i kompleksową obsługę prawną, jaką świadczymy naszym klientom. Wyróżnikiem KPMG na polskim rynku jest jeden z najbardziej wyspecjalizowanych zespołów transakcyjnych odpowiedzialnych za doradztwo finansowe, strategiczne oraz prawne dla klientów ze wszystkich sektorów gospodarki rozważających sprzedaż, zakup lub połączenie przedsiębiorstw, ich wycenę oraz restrukturyzację finansową – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.