Kim jesteśmy?

Od niemal 20 lat Kancelaria KPMG D. Dobkowski prowadzi obsługę transakcji zawieranych we wszystkich sektorach gospodarki przez kluczowych polskich i zagranicznych inwestorów. Nasz zespół składa się z ponad 40 prawników w większości posiadających uprawnienia radcy prawnego lub adwokata.

Interdyscyplinarna wiedza prawników, oparta na pełnym zrozumieniu biznesowego tła projektów, połączona z pragmatycznym podejściem do rozwiązywania problemów, to gwarancja najwyższej jakości usług dla naszych klientów.

Uznaniem klientów cieszy się przyświecająca nam zasada nadawania jasnej i przystępnej formy interpretacjom zawiłych i niejasnych regulacji prawnych.

Doradztwo prawne świadczymy z biur w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi.

KPMG Global Legal

Kancelaria D. Dobkowski jest aktywnym członkiem sieci zrzeszającej ponad 60 zagranicznych firm prawniczych stowarzyszonych z KPMG. Partner Zarządzający Kancelarii kieruje pracami Komitetu Sterującego Doradztwa Prawnego KPMG w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jest członkiem Globalnego Komitetu Sterującego KPMG Legal. Sieciowy charakter Kancelarii umożliwia realizację najbardziej skomplikowanych zleceń o charakterze międzynarodowym jak również wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zagranicznych prawników dla celów doradztwa w niestandardowych projektach na rynku polskim. Nasi prawnicy podnoszą swoje kwalifikacje oraz poszerzają sieć kontaktów zawodowych poprzez uczestnictwo w programie wymiany pomiędzy członkami sieci KPMG Global Legal.