Anna Panek

Aplikant radcowski, Junior Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Anna Panek współpracuje z Kancelarią od 2013 roku. Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie korporacyjnym. Świadczy usługi doradcze na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów (z różnych sektorów gospodarki). Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek. Anna posiada doświadczenie, w szczególności w sprawach związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków, redukcją zatrudnienia (w tym zwolnieniami grupowymi), przejściem zakładów pracy, umowami o zakazie konkurencji, implementacją pracowniczych planów kapitałowych w zakładach pracy. Anna uczestniczyła w wielu przeglądach prawnych typu due diligence (w szczególności due diligence z zakresu prawa pracy).

Języki:

angielski

Edukacja i kwalifikacje

Magister prawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Uprawnienia

Aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

Koronawirus (SARS-CoV-2) – wytyczne dla pracodawców w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa

Zagrożenie związane z zachorowaniem na koronawirusa (SARS-CoV-2) powoduje wiele niepewności wśród pracodawców, którzy analizują jakie mają uprawnienia i obowiązki w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się tego wirusa. Z pomocą dla pracodawców przychodzą kolejne regulacje ze strony organów państwowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje i wytyczne organów państwowych w kwestiach dotyczących koronawirusa:   Z powyższych regulacji oraz…

Koronawirus a przepisy prawa pracy i RODO – informacje dla pracodawców

Sytuacja związana z zagrożeniem rozprzestrzenia i zachorowania na koronawirusa (SARS-CoV-2) staje się coraz bardziej poważna i powoduje coraz więcej niepewności wśród pracodawców, którzy analizują, jakie mają uprawnienia i obowiązki w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się tego wirusa. W związku z kierowaniem do Kancelarii wielu pytań dotyczących zagrożenia epidemiologicznego i uprawnień pracodawców oraz pracowników w celu…

Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej z punktu widzenia prawa pracy

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa SARS CoV-2 w Polsce organy państwowe podejmują kolejne czynności mające na celu zapobieganie jego rozprzestrzeniania. Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 20 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej…

Zmiany zasad dokonywania opłat za reklamowanie napojów alkoholowych

W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym (dalej także „Ustawa”). Zmiany mają polegać na zoptymalizowaniu: systemu poboru opłaty za reklamę napojów alkoholowych; zwiększeniu skuteczności wywiązywania się przez podatników z nałożonych na nich obowiązków; stworzeniu warunków umożliwiających skuteczną windykację opłat za reklamę…

Propozycja rządu odroczenia do 13 lipca 2020 r. terminu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

Działania zapobiegawcze w związku z zagrożeniem rozprzestrzenia się i zachorowań na koronawirusa (SARS-CoV-2) nie powinny całkowicie usuwać z pola widzenia szeregu obowiązków regulacyjnych, których niedopełnienie może narazić firmę na bardzo poważne skutki prawne. Należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spółki wpisane do…

Rozporządzenie ograniczające swobodę poruszania się

W związku z wydaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 24 marca 2020 r. Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej „Rozporządzenie”) wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się na obszarze Polski. Akt wydano na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych…

Tarcza antykryzysowa z punktu widzenia prawa pracy

28 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). W dniu 31 marca 2020 r., po wprowadzonych przez Senat poprawkach, prace nad Ustawą są kontynuowane w Sejmie. Ustawa jest jednym…

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - pakiet usług prawnych

W dniu 1 kwietnia 2020 roku weszła w życie zasadnicza część przepisów Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). W praktyce oznacza to, że już od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy, u których nastąpił…
tarcza_antykryzysowa_2.0_a_prawo_pracy_520_160

Tarcza antykryzysowa 2.0 a prawo pracy

W dniu 17 kwietnia 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0). Ustawa ta przewiduje zmiany m.in. w zakresie przyjętych rozwiązań dla pracodawców z zakresu prawa pracy w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych…

Tarcza antykryzysowa 3.0. – nowe uprawnienia dla pracodawców

Tarcza antykryzysowa jest pakietem rozwiązań, który ma celu zapobieganie negatywnym skutkom kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Rząd pracuje nad kolejnymi ustawami, rozszerzającymi uprawnienia pracodawców. Najnowsze rozwiązania zawarte są w projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 22…
tarcza_3.0._a_zmiany_w_prawie_pracy_520_160

Tarcza antykryzysowa 3.0. a zmiany w zakresie prawa pracy

Tarcza antykryzysowa jest pakietem rozwiązań, który ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. W dniu 15 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza 3.0), która modyfikuje niektóre z…

Tarcza 4.0 - zmiany w prawie pracy

W dniu 22 maja 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0. Pierwsze czytanie tego projektu odbędzie się 27 maja 2020 r. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w zakresie prawa…

Zbliża się termin rejestracji beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. mają jeszcze miesiąc na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Przypominamy, iż ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (dalej „Ustawa”) pierwotnie przewidywała obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego spółki do 13 kwietnia 2020 r.…

Tarcza antykryzysowa 4.0. a zmiany w zakresie prawie pracy

W dniu 19 czerwca 2020 roku Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która jest czwartą wersją pakietu rozwiązań mającego na celu zapobieganie negatywnym skutkom kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa (tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0.). Powyższa ustawa częściowo  modyfikuje niektóre…

Od środy (1 lipca 2020 r.) trzecia grupa podmiotów zostaje objęta obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych

Podmioty, które zatrudniają co najmniej 20 osób muszą pamiętać, że już od dziś – 1 lipca 2020 roku, zostają objęte reżimem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Ustawa PPK). Pracownicze plany kapitałowe? Pracownicze plany kapitałowe (PPK) tworzą nowy, dobrowolny system oszczędzania, będący uzupełnieniem emerytury z ZUS-u. Program ten został stworzony…

Zostało 5 dni na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w CRBR

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. mają jeszcze pięć dni na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Przypominamy, iż ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (dalej „Ustawa”) pierwotnie przewidywała obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego spółki do 13 kwietnia 2020…

W dniu dzisiejszym upływa termin na dokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

Dla spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. w dniu dzisiejszym upływa termin na dokonanie  zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Przypominamy, iż ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (dalej „Ustawa”) pierwotnie przewidywała obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego spółki do…
Nadchodzące zmiany w zakresie delegowania pracowników/ Upcoming changes in posting of workers

Nadchodzące zmiany w zakresie delegowania pracowników

W celu zapewnienia zgodności obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług  w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o…
Rear view of senior couple embracing at beach

Ostatni miesiąc na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową

Przypominamy, iż podmiotom objętym II i III turą wdrożeniową PPK pozostał już tylko miesiąc na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową. Do 27 października 2020 r., podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązane są…
od_1_stycznia_2021_czwarta_grupa_podmiotow_zostala_objeta_obowiazkiem_wdrozenia_ppk_520_160

Od 1 stycznia 2021 r. czwarta grupa podmiotów została objęta obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych

Podmioty, które zatrudniają mniej niż 20 osób (tzw. pozostałe podmioty zatrudniające) oraz jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia) od 1 stycznia 2021 roku zostały objęte reżimem ustawyz dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa PPK”). Jest to już ostatni etap wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Pracownicze plany kapitałowe Pracownicze…

HR Legal Flash Alert #3 grudzień 2020

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie. Przepisy dotyczące możliwości wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny W dniu 28…
HR Legal Flash Alert #4 styczeń 2021 520x160

HR Legal Flash Alert #4 styczeń 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie. Pracownicze Plany Kapitałowe – ostatnia grupa podmiotów objęta obowiązkiem PPK Od…

HR Legal Flash Alert #5 luty 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie. Obowiązkowe dwa dni wolnego od pracy dla honorowego dawcy krwi i…

Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla IV tury wdrożeniowej

Czwarta grupa podmiotów zobowiązanych do wdrożenia PPK ma już niecały miesiąc na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową Przypominamy, iż podmiotom znajdującym się w IV turze wdrożeniowej PPK został niecały miesiąc na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową. Do 23 kwietnia 2021 roku, podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób (tzw. pozostałe…
hr_legal_flash_alert_6_marzec_2021_520_160

HR Legal Flash Alert #6 marzec 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie. Zmiany dotyczące zakrywania ust i nosa w zakładach pracy W dniu…
hr_legal_flash_alert_7_kwiecien_2021_520_160

HR Legal Flash Alert #7 kwiecień 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie. Jakie zmiany czekają PPK? W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem…

Praca zdalna zostanie uregulowana w Kodeksie pracy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało projekt ustawy z dnia 18 maja br. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: „Projekt ustawy”) odnoszący się między innymi kwestii pracy zdalnej, która ma zastąpić regulacje w zakresie telepracy.…

HR Legal Flash Alert #8 maj 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie. Nowy obowiązek przedsiębiorców względem ZUSUstawa z dnia 14 maja 2020 roku o…
hr_legal_flash_alert_9_czerwiec_2021_520_160

HR Legal Flash Alert #9 czerwiec 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie. Kontrola trzeźwości pracowników w zakładzie pracy – nowy projekt ustawy W…
hr_legal_flash_alert_10_lipiec_2021_520_160.jpg

HR Legal Flash Alert #10 lipiec 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie. Praca zdalna  – modyfikacja projektu ustawyW Rządowym Centrum Legislacyjnym został udostępniony…

HR Legal Flash Alert #11 sierpień 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie. Rozszerzenie zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej W dniu 12…

Nadchodzące zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych

Do Sejmu został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, który między innymi przewiduje modyfikację przepisów odnoszących się do zasad podpisywania sprawozdań finansowych. Digitalizacja postępowania rejestrowego Od 2018 roku trwa proces digitalizacji postępowania rejestracyjnego. W pierwszym etapie wprowadzono obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej – tj. składnia dokumentów finansowych…

HR Legal Flash Alert #12 wrzesień 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku W dniu 15 września…

HR Legal Flash Alert #13 | październik 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych,mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.Wezwanie do zawarcia umów o zarządzanie PPKW dniu 30 września 2021 roku w…