dr Anna Jóźwicka

Radca prawny, Senior Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Dr Anna Jóźwicka jest związana z kancelarią od 2006 r. Doradza podmiotom krajowym i zagranicznym z różnych branż, w tym z sektora finansowego. Świadczy usługi prawne z zakresu prawa spółek, w szczególności z obszaru M&A (łączenia/podziały/przekształcenia spółek, nabywanie akcji i udziałów) oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Zapewnia klientom kompleksową pomoc prawną w ramach ich bieżącej działalności.

Edukacja i kwalifikacje

doktor nauk prawnych – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


mgr ekonomii – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uprawnienia

członek Okręgowej Izby Radców Prawnych

Publikacje

Legal newsletter - styczeń 2018

Legal Newsletter - Styczeń 2018

LEGAL NEWSLETTER STYCZEŃ 2018 Mamy przyjemność zaprezentować edycję styczniową wydawnictwa naszej kancelarii pod nazwą „KPMG Legal Newsletter”. Naszym zamiarem jest cykliczne prezentowanie przydatnych przedsiębiorcom informacji z różnych dziedzin prawa oraz sygnalizowanie najistotniejszych zmian w legislacji. Przygotowaliśmy polską, angielską oraz niemiecką wersję językową. W numerze: GIODO po nowemu - Magdalena Bęza, Inwestycje na nowych zasadach. Założenia…
Nowe zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

Nowe zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt jest datowany na 27 września 2017 r. i zakłada m. in. zmianę przepisów kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) dotyczących wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o. Zgodnie z aktualnym…

Obowiązkowa dematerializacja akcji – o co warto zadbać już teraz

W dniu 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie zasadnicza część przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”), która wprowadza m. in. zasadę obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. O ile dla spółek publicznych taka zasada nie będzie stanowić novum,…
dematerializacja_akcji_tarcza_antykryzysowa_520_160

Obowiązkowa dematerializacja akcji a tzw. tarcza antykryzysowa

W dniu 31 marca b.r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiąca element tzw. tarczy antykryzysowej. Wprowadza ona zmiany do ponad 60 ustaw, w…

Termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości a tzw. tarcza antykryzysowa 2.0

W ostatnich godzinach światło dzienne ujrzał (na chwilę obecną – w sposób nieoficjalny) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0). Ww. projekt ustawy wprowadza m. in. zmiany w zakresie terminów…

Brexit a działalność brytyjskich podmiotów rynku finansowego na rynku polskim

W dniu 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Europejska Wspólnota Energii Atomowej, z jednej strony, oraz Wielka Brytania, z drugiej strony, zawarły umowę o handlu i współpracy (Trade and Cooperation Agreement). W oparciu o postanowienia tej umowy od dnia 1 stycznia 2021 r. ma być podejmowana współpraca i kształtowane stosunki gospodarcze pomiędzy Unią Europejską…

FDI i subsydia zagraniczne pod lupą unijnych i krajowych instytucji

W ostatnich latach instytucje Unii Europejskiej przejawiają dużą aktywność prawotwórczą w zakresie screeningu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz zagranicznych subsydiów, które mogą spowodować zakłócenia na rynku wewnętrznym. Część z rozwiązań wypracowanych na szczeblu unijnym weszła już w życie (a nawet znalazła odzwierciedlenie w prawie krajowym), część jest na etapie projektu. Niezależnie jednak od tego, na jakim…