dr Fatima Mohmand

Adwokat, Of Counsel kieruje łódzkim biurem kancelarii
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Fatima Mohmand dołączyła do kancelarii w 2013 r. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów w zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, a także prawa karnego gospodarczego. Zajmuje się także udzielaniem wsparcia prawnego klientom korporacyjnym w postępowaniach forensic, w tym doradztwem w zakresie konsekwencji prawnych wykrytych nadużyć i przestępstw gospodarczych oraz rekomendowaniem środków prawnych z zakresu postępowań karnych, cywilnych i pracowniczych związanych z wykrytymi nadużyciami i przestępstwami. Ma wieloletnie doświadczenie sądowe, w tym w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Przez wiele lat wykładała prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo własności intelektualnej i przemysłowej jako adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ, a także prawo konkurencji i nieuczciwej reklamy na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej w Szkole Filmowej w Łodzi.

Języki:

angielski, francuski

Publikacje

Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych w stosunku do GIIF

Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych w stosunku do GIIF

Punkt Zwrotny to magazyn biznesowy, na łamach którego eksperci KPMG w Polsce podejmują aktualne tematy istotne dla praktyków biznesu. W trzecim numerze w 2018 roku mec. dr Fatima Mohmand (adwokat) pisze na temat „Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych w stosunku do GIIF”. Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji: [Punkt Zwrotny 3/2018]
no image

Legal Alert - Nowe przepisy wdrażające IV Dyrektywę AML

W dniu 1 marca 2018 r. Parlament uchwalił nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Nowa Ustawa AML), która wdraża postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (potocznie zwanej IV Dyrektywą AML).  Nowe przepisy…
Konfiskata rozszerzona i przymusowy zarząd przedsiębiorstwa - nowe regulacje w praktyce

Konfiskata rozszerzona i przymusowy zarząd przedsiębiorstwa - nowe regulacje w praktyce

Punkt Zwrotny to magazyn biznesowy, na łamach którego eksperci KPMG w Polsce podejmują aktualne tematy istotne dla praktyków biznesu. W pierwszym numerze w 2018 roku mec. dr Fatima Mohmand (adwokat) pisze na temat "Konfiskata rozszerzona i przymusowy zarząd przedsiębiorstwa - nowe regulacje w praktyce". Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji: [Punkt Zwrotny 1/2018 ]
Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Aktualnie w Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej „Projekt”, „Ustawa”). Projekt przewiduje zasadniczą zmianę zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w tym m.in. spółek z o.o. i spółek akcyjnych oraz innych osób prawnych, za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe. W odróżnieniu od dotychczasowych przepisów, warunkiem…

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla spółek i nowe sankcje

W dniu 13 października 2019 roku weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) wprowadzone Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa”). Jak działa CRBR? CRBR jest systemem teleinformatycznym, którego głównym celem jest przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek dla realizacji zadań odnoszących…

Nowe przepisy odnoszące się do problemu zatorów płatniczych – ograniczenia i obowiązki dla dużych przedsiębiorców, sankcje dla dłużników oraz wsparcie dla wierzycieli

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej „Ustawa”). Określa ona m.in. dopuszczalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych oraz wprowadza dodatkowe sankcje za nieterminowe regulowanie zobowiązań. Wejście w życie nowych przepisów powinno przełożyć się na wzmocnienie pozycji mniejszych…

Zbliża się termin końcowy na obowiązkową rejestrację beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy, iż od dnia 13 października 2019 roku obowiązują przepisy regulujące działanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku (dalej „Ustawa”). Należy pamiętać, iż spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku, mają już niewiele ponad miesiąc (tj. do 13…

Koronawirus a umowy poddane prawu obcemu

Wpływ epidemii COVID-19 na możliwość wywiązania się ze zobowiązań kontraktowych odczuje prawdopodobnie każda firma.Sytuacja przedsiębiorcy może okazać się jednak dodatkowo skomplikowana w przypadku, gdy umowa poddana jest prawu obcemu lub z innych przyczyn istnieje możliwość, iż do skutków jej niewykonania zastosowanie będą miały przepisy prawa obcego. Przygotowanie się do rozmów z wierzycielem lub sporu sądowego…

Tarcza antykryzysowa w związku z pandemią COVID-19 - wsparcie dla przedsiębiorców

W celu złagodzenia negatywnych skutków epidemii COVID-19 dla przedsiębiorców rząd opracował projekt tzw. tarczy antykryzysowej (wcześniej projekt znany był jako „pakiet osłonowy”). Prace nad projektami odpowiednich przepisów są jeszcze na ukończeniu. Tymczasem  przedstawimy Państwu główne założenia projektu dotyczące wsparcia rynku pracy, finansowania przedsiębiorstw, wzmocnienia systemu finansowego i inwestycji publicznych, które w najbliższym czasie znajdą odzwierciedlenie…

Propozycja rządu odroczenia do 13 lipca 2020 r. terminu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

Działania zapobiegawcze w związku z zagrożeniem rozprzestrzenia się i zachorowań na koronawirusa (SARS-CoV-2) nie powinny całkowicie usuwać z pola widzenia szeregu obowiązków regulacyjnych, których niedopełnienie może narazić firmę na bardzo poważne skutki prawne. Należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spółki wpisane do…

Zgromadzenia wspólników i organów spółek kapitałowych w dobie pandemii – co zmienia „tarcza antykryzysowa”?

Ograniczanie ryzyka zarażenia COVID-19 stanowi poważne wyzwanie dla spółek handlowych także w zakresie działania ich organów. Jest to szczególnie istotne teraz, w „sezonie” na zwyczajne zgromadzenia wspólników i zwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy. Uchwalone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej zmiany do Kodeksu spółek handlowych wychodzą naprzeciw trudnościom w podejmowaniu decyzji przez organy spółek wynikającym z ograniczeń…
Wsparcie w nowych wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych

Webcast: Wsparcie w nowych wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej konferencji online realizowanej w ramach cyklu "KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii": Wsparcie w nowych wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych. Konferencja odbędzie się 21 maja 2020 r. w godz. 10:00 - 12:50. Udział bezpłatny. Zarejestruj się Zakres tematyczny: Ryzyka publicznoprawne związane z uzyskaniem i wykorzystaniem środków na łagodzenie…

Zbliża się termin rejestracji beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. mają jeszcze miesiąc na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Przypominamy, iż ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (dalej „Ustawa”) pierwotnie przewidywała obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego spółki do 13 kwietnia 2020 r.…

Zostało 5 dni na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w CRBR

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. mają jeszcze pięć dni na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Przypominamy, iż ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (dalej „Ustawa”) pierwotnie przewidywała obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego spółki do 13 kwietnia 2020…

W dniu dzisiejszym upływa termin na dokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

Dla spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. w dniu dzisiejszym upływa termin na dokonanie  zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Przypominamy, iż ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (dalej „Ustawa”) pierwotnie przewidywała obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego spółki do…
nowe_obowiazki_aml_nowelizacja_ustawy_aml_implementujaca_v_syrektywe_aml_juz_opublikowana_520_160

Nowe obowiązki AML - nowelizacja ustawy AML implementująca V Dyrektywę AML już opublikowana

W dniu 30 kwietnia 2021 r. opublikowana została ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Nowelizacja”, „Nowelizacja Ustawy AML”). Nowelizacja Ustawy AML zawiera dawno oczekiwaną implementację V Dyrektywę AML. Zmiana przepisów Ustawy AML ma istotne znaczenie dla wszystkich podmiotów uczestniczących w życiu gospodarczym, w tym także…

Harmonizacja regulacji prawnych i ich praktyczne wdrożenie

Adwokat Fatima Mohmand, of counsel w KPMG Law D.Dobkowski będzie jednym z prelegentów na European Compliance and Ethics Conference 2021 (ECEC) 2021, która odbędzie się w dniach 6-7 października 2021 r. ECEC 2021 zgromadzi specjalistów ds. zgodności i etyki z całej Europy, którzy omawiać będą aktualne trendy i wyzwania w świecie etyki i compliance. W…

Polskie przepisy o ochronie sygnalistów - zapowiedź implementacji unijnej dyrektywy

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia ustawy wdrażającej przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Projektowana ustawa obejmuje ochroną osoby dokonujące zgłoszenia lub ujawnienia informacji lub uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa, które uzyskały informacje na temat naruszenia w…

Projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów – ustawodawca daje mało czasu na wdrożenie nowych procedur

Jak już sygnalizowaliśmy do 17 grudnia 2021 roku, do polskiego systemu prawnego, zaimplementowana powinna zostać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Prace legislacyjne zmierzające w kierunku implementacji bardzo przyspieszyły. 18 października 2021 roku na wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej…

HR Legal Flash Alert #13 | październik 2021

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych,mających wpływ zarówno na sytuację pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami i publikacjami w tym zakresie.Wezwanie do zawarcia umów o zarządzanie PPKW dniu 30 września 2021 roku w…