Krzysztof Wojciechowski

Radca prawny, Partner Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Krzysztof Wojciechowski współpracuje z Kancelarią od 1999 roku i jest odpowiedzialny za praktykę nieruchomości. Specjalizuje się w prowadzeniu interdyscyplinarnych spraw dotyczących nieruchomości oraz budownictwa, upadłości i restrukturyzacji a także działalności instytucji finansowych. W ostatnich latach kierował zespołem prawników przeprowadzającym badanie stanu prawnego ponad stu nieruchomości oraz doradzał przy ich nabywaniu. Doradzał i reprezentował zagranicznych wierzycieli w pozasądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym, doradzał w kilku procesach sprzedaży oraz nabycia centrów handlowych.

Języki:

angielski

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, ukończone z wyróżnieniem (1998)

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2003)


Uprawnienia do wykonywania zawodu Maklera Papierów Wartościowych (1995)

Publikacje

Prawne aspekty mechanizmu podzielonej płatności

Prawne aspekty mechanizmu podzielonej płatności

Punkt Zwrotny to magazyn biznesowy, na łamach którego eksperci KPMG w Polsce podejmują aktualne tematy istotne dla praktyków biznesu. W drugim numerze w 2018 roku mec. Krzysztof Wojciechowski (radca prawny) oraz mec. Joanna Grajecka (radca prawny) piszą na temat „Prawne aspekty mechanizmu podzielonej płatności”. Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji: [Punkt Zwrotny 2/2018]
Restrukturyzacja – sposób na redukcję zadłużenia

Restrukturyzacja – sposób na redukcję zadłużenia

Punkt Zwrotny to magazyn biznesowy, na łamach którego eksperci KPMG w Polsce podejmują aktualne tematy istotne dla praktyków biznesu. W pierwszym numerze w 2017 roku mec. Krzysztof Wojciechowski (radca prawny) pisze na temat „Restrukturyzacja – sposób na redukcję zadłużenia”. Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji: [Punkt Zwrotny 1/2017]
legal alert e-sprawozdanie finansowe za 2018

e-Sprawozdanie finansowe za 2018

Trwa obecnie czas zatwierdzania roku finansowego 2018, zostało już niewiele ponad 2 miesiące na złożenie dokumentów finansowych do KRS. Profesjonalny pełnomocnik może już dokonać zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS. 18 grudnia 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polski podpisał Ustawę z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U.  2019 r., poz. 55) (dalej „Ustawa”).…

Termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości a tzw. tarcza antykryzysowa 2.0

W ostatnich godzinach światło dzienne ujrzał (na chwilę obecną – w sposób nieoficjalny) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0). Ww. projekt ustawy wprowadza m. in. zmiany w zakresie terminów…

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Sejm aktualnie zajmuje się już czwartą wersją Tarczy Antykryzysowej – projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Pierwsze posiedzenie Sejmu w sprawie tego projektu ma odbyć się już 27 maja. Jednym z istotniejszych projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie trybu uproszczonego…

Brexit a działalność brytyjskich podmiotów rynku finansowego na rynku polskim

W dniu 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Europejska Wspólnota Energii Atomowej, z jednej strony, oraz Wielka Brytania, z drugiej strony, zawarły umowę o handlu i współpracy (Trade and Cooperation Agreement). W oparciu o postanowienia tej umowy od dnia 1 stycznia 2021 r. ma być podejmowana współpraca i kształtowane stosunki gospodarcze pomiędzy Unią Europejską…