Magdalena Bęza

Radca prawny, Of Counsel
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Magdalena Bęza jest związana z kancelarią od 2004 r. Obsługuje podmioty publiczne i prywatne, w tym krajowe i zagraniczne. Świadczy przede wszystkim usługi prawne z zakresu prawa własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz ochrony danych osobowych. Dysponuje również znacznym doświadczeniem w obszarze obsługi projektów inwestycyjnych, w tym związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych. Negocjowała też dużą liczbę umów najmu lokali w centrach handlowych.

Języki:

angielski, francuski, niemiecki

Magdalena Bęza

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski


Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

Legal Alert - zakaz blokowania geograficznego

Legal Alert - zakaz blokowania geograficznego

Szanowni Państwo, dnia 3 grudnia br. weszło w życie unijne Rozporządzenie nr 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym („Rozporządzenie”).Nowa regulacja wprowadza zakaz dyskryminacji klientów, w szczególności w ramach handlu internetowego, na podstawie: obywatelstwa klienta, jego miejsca…
Klucz w zamku

GIODO po nowemu

Przepisy GDPR wprowadzają szereg wymogów kierowanych do państw członkowskich, m.in. zobowiązują do ustanowienia niezależnego organu nadzorczego, sprawującego kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych, powoływanego przez parlament, rząd, głowę państwa lub niezależny organ, uprawniony do powoływania członków organu nadzorczego na podstawie prawa państwa członkowskiego. Serdecznie zapraszamy do zapozania się z publikacją przygotowaną przez Magdalenę Bęzę (Senior Associate)…
no image

Flotowe Prawo

KPMG w Polsce była partnerem 5. edycji konferencji Flotowe Prawo, "SAMOCHODY W FIRMIE 2018 – NOWOŚCI W PODATKACH, PRAWIE, REGULAMINACH i FINANSACH". W części merytorycznej wzięli udział przedstawiciele KPMG w Polsce oraz przedstawiciele kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.  Celem konferencji było przekazanie wiedzy koniecznej dla wprowadzenia właściwych zmian w politykach samochodowych firm, pozwalających…
Legal newsletter - styczeń 2018

Legal Newsletter - Styczeń 2018

LEGAL NEWSLETTER STYCZEŃ 2018 Mamy przyjemność zaprezentować edycję styczniową wydawnictwa naszej kancelarii pod nazwą „KPMG Legal Newsletter”. Naszym zamiarem jest cykliczne prezentowanie przydatnych przedsiębiorcom informacji z różnych dziedzin prawa oraz sygnalizowanie najistotniejszych zmian w legislacji. Przygotowaliśmy polską, angielską oraz niemiecką wersję językową. W numerze: GIODO po nowemu - Magdalena Bęza, Inwestycje na nowych zasadach. Założenia…
Widok na serwerownie

Inspektor ochrony danych, czyli ABI po nowemu

Rzeczpospolita, luty 2017 r. PRZEDSIĘBIORCY | Administratorzy powinni już teraz przeprowadzić analizy i przeglądy; które będą miały na celu stwierdzenie ewentualnego obowiązku powołania Inspektora oraz ustalenie, jakie jego działania wydają się konieczne, aby dostosować zadania, uprawnienia i miejsca w strukturze firmy do wymogów nowych przepisów unijnych. 27 kwietnia 2016 roku zostało przyjęte Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego…

Wsparcie we wdrożeniach RODO/GDPR

Prawnicy naszej Kancelarii wspierają przedsiębiorców i inne organizacje we wdrożeniach nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO / GDPR). Zapewniamy kompleksowe wsparcie pracując w zespole interdyscyplinarnym KPMG, zapewniając udział prawników i doradców w zakresie bezpieczeństwa. Korzystamy z najlepszych praktyk KPMG.

Seminarium dot. ochrony danych osobowych - 21 marca 2017 r.

Szanowni Państwo, Firma audytorsko-doradcza KPMG, Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza, Advantage Austria oraz Włoska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa na śniadanie biznesowe: Seminarium prawne o zmianach w ochronie danych osobowych (Rozporządzenie GDPR) DATA: 21.03.2017; godz. 9.15 – 12.30 MIEJSCE: siedziba KPMG, ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa Nowe Unijne Rozporządzenie dotyczące…

Nowe standardy ochrony danych osobowych - dedykowane szkolenie GDPR

25 maja 2018 r. w całej UE zaczną obowiązywać nowe standardy ochrony danych osobowych. Zmiana podejścia do ochrony danych osobowych, która wynika z nowego unijnego Rozporządzenia nr 2016/679 dot. ochrony danych osobowych (tzw.  GDPR / RODO) wymaga dobrego zrozumienia przepisów. W związku z tym Kancelaria D. Dobkowski przygotowała nową usługę szkolenia dotyczącą nowych regulacji w…
Walka z fałszywym wpisem w BIG jest już łatwiejsza

Walka z fałszywym wpisem w BIG jest już łatwiejsza

Od wczoraj, jeżeli biuro prowadzące rejestr nie usunie nieprawdziwej informacji gospodarczej o firmie, odpowie za czyn nieuczciwej konkurencji. Także wtedy, gdy wniosek złożył dłużnik. 7 kwietnia 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933; dalej: ustawa). Regulacja ma zasadniczo, jak wskazuje jej nazwa, usprawnić odzyskiwanie należności.…
Co oznacza Brexit dla właścicieli unijnych znaków towarowych?

Co oznacza Brexit dla właścicieli unijnych znaków towarowych?

Parlament brytyjski 15 stycznia i 12 marca odrzucił projekt umowy regulującej zasady opuszczenia UE przez W. Brytanię. Prawdopodobny staje się "no deal scenario", czyli opuszczenie UE przez W. Brytanię o północy z 29 na 30 marca 2019 r., bez umowy o zasadach wystąpienia z UE lub później, gdyby udało się przesunąć datę wystąpenia z UE.…
Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Aktualnie w Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej „Projekt”, „Ustawa”). Projekt przewiduje zasadniczą zmianę zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w tym m.in. spółek z o.o. i spółek akcyjnych oraz innych osób prawnych, za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe. W odróżnieniu od dotychczasowych przepisów, warunkiem…

Najem w czasach pandemii – nowe nadzwyczajne rozwiązania prawne

Galerie handlowe i cały sektor retail ponoszą ogromne straty w związku z epidemią COVID-19. Od połowy marca 2020 r. w obiektach powyżej 2 tys. m2 mogą funkcjonować tylko niektóre sklepy, w tym np.: spożywcze, remontowo-budowlane i apteki. Lokale gastronomiczne i placówki rozrywkowe zostały zamknięte również poza centrami handlowymi. Na tym nie kończą się nadzwyczajne zmiany…

Transfery danych osobowych do państw spoza EOG – nowe zasady

Na podstawie wyroku z dnia 16 lipca br. (sygn. sprawy C-311/18), dalej „Wyrok”, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) unieważnił Tarczę Prywatności, tj. decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 uznającą, że przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych (USA) zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W uproszczeniu, w Wyroku TSUE stwierdził, że Tarcza Prywatności nie zapewnia odpowiedniej ochrony…

Nowe standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych poza EOG

Komisja Europejska, decyzją wykonawczą z dnia 4 czerwca 2021 roku nr 2021/914 (dalej „Decyzja”), przyjęła nowe standardowe klauzule umowne – standard contractual clauses (dalej „SCC”) dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Wydana Decyzja zastąpi dotychczasowe decyzje odpowiednio z dnia 5 lutego 2010 roku (w sprawie SCC w relacjach administrator – podmiot przetwarzający) oraz z…
stanowisko_uodo_co_do_uzyskiwania_informacji_o_zaszczepieniu_przeciwko_covid-19_520x160

Stanowisko UODO co do uzyskiwania informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19

Nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej „Rozporządzenie”), która weszła w życie z dniem 6 czerwca br., zwiększono limity uczestników imprez i spotkań. Aktualnie maksymalna dopuszczalna liczba uczestników imprez lub spotkań odbywających się na otwartym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej…
zmiany_w_zakresie_oplaty_reprograficznej_520x160

Zmiany w zakresie opłaty reprograficznej

W maju br. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego („Projekt Ustawy”). Choć głównym celem Projektu Ustawy jest określenie warunków wykonywania pracy artystycznej oraz zapewnienie twórcom, których zarobki są na najniższym poziomie minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, to projektowane rozwiązania…