Michał Sieroń

Radca prawny, Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Michał Sieroń posiada doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, zdobyte w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz sektora publicznego. Bierze udział w projektach z zakresu praw własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych, przeprowadza badania typu due diligence, reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Michał Sieroń

Edukacja i kwalifikacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo


Absolwent aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie


Absolwent studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

Legal newsletter - pazdziernik 2017

Legal Newsletter - Październik 2017

LEGAL NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2017 Mamy przyjemność zaprezentować edycję październikową wydawnictwa naszej kancelarii pod nazwą „KPMG Legal Newsletter”. Naszym zamiarem jest cykliczne prezentowanie przydatnych przedsiębiorcom informacji z różnych dziedzin prawa oraz sygnalizowanie najistotniejszych zmian w legislacji. Przygotowaliśmy polską, angielską oraz niemiecką wersję językową. W numerze: Apteka dla aptekarza - Michał Komar, Nowe zasady reklamowania kredytów hipotecznych…

Transfery danych osobowych do państw spoza EOG – nowe zasady

Na podstawie wyroku z dnia 16 lipca br. (sygn. sprawy C-311/18), dalej „Wyrok”, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) unieważnił Tarczę Prywatności, tj. decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 uznającą, że przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych (USA) zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W uproszczeniu, w Wyroku TSUE stwierdził, że Tarcza Prywatności nie zapewnia odpowiedniej ochrony…

Webcast KPMG: Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika | 23 lutego

Webcast koncentrował się na problematyce przetwarzania wizerunku pracownika z punktu widzenia pracodawcy, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz poszanowania dóbr osobistych. Firmy każdego dnia na wiele sposobów wykorzystują wizerunek pracowników na przykład w ramach swojej wewnętrznej komunikacji, w szeroko pojętym marketingu lub rozpowszechniając wizerunek utrwalony podczas imprez lub dni otwartych. W takich sytuacjach, po stronie…

Webcast „Polska w Chmurze. Czy jesteśmy skazani, aby być w ogonie Europy?”| 25 marca

W czwartek, 25 marca 2021 r., na platformie Europejskiego Kongresu Finansowego odbyła się emisja webcastu „Polska w Chmurze. Czy jesteśmy skazani, aby być w ogonie Europy?”. Nagranie jest dostępne na kanałach Europejskiego Kongresu Finansowego. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Link do wydarzenia (bez konieczności rejestracji): https://www.efcongress.com/debata-kpmg/ Tematyka: Ubiegły rok przyniósł istotne przyspieszenie transformacji cyfrowej na całym…

Nowe standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych poza EOG

Komisja Europejska, decyzją wykonawczą z dnia 4 czerwca 2021 roku nr 2021/914 (dalej „Decyzja”), przyjęła nowe standardowe klauzule umowne – standard contractual clauses (dalej „SCC”) dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Wydana Decyzja zastąpi dotychczasowe decyzje odpowiednio z dnia 5 lutego 2010 roku (w sprawie SCC w relacjach administrator – podmiot przetwarzający) oraz z…