Mikołaj Zdyb

Radca prawny, Of Counsel
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Mikołaj Zdyb z kancelarią związany jest od 2006 r. Świadczy usługi prawne dla podmiotów krajowych i zagranicznych, z różnych branż. Specjalizuje się w doradzaniu podmiotom z sektora bankowości i ubezpieczeń, a także w sprawach dotyczących nieruchomości i prawa budowlanego. Ponadto, posiada wieloletnie doświadczenie w prawie spółek i sprawach korporacyjnych, w prowadzeniu sporów i innych postępowań sądowych oraz w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Języki:

angielski

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Zapraszamy na dziewiątą edycję Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, który odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, skierowane do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach - dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu.Agenda…
no image

Konferencja Automotive PZPM i KPMG | Zmiany w ustawie o elektromobilności

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce są organizatorami konferencji, podczas której zaproszeni eksperci omówią możliwości i warunki uzyskania wsparcia dla inwestycji w branży automotive w Polsce. Przedsiębiorcy realizujący działania związane z wprowadzaniem nowych produktów, technologii, procesów, bądź ulepszaniem istniejących, a także z wprowadzaniem innowacji i prowadzący szeroko rozumiane prace rozwojowe mogą uzyskać wsparcie…
Legal Alert - Nowelizacja ustawy o PPK - małe

Nowelizacja ustawy o PPK - już obowiązuje

Pomimo dość krótkiego okresu obowiązywania ustawy o Pracowniczych Planach kapitałowych została ona już znowelizowana przez ustawodawcę. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (dalej „Ustawa o PPK”) wprowadziła m.in. następujące zmiany do dotychczasowych regulacji: zmiany w…
Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Aktualnie w Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej „Projekt”, „Ustawa”). Projekt przewiduje zasadniczą zmianę zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w tym m.in. spółek z o.o. i spółek akcyjnych oraz innych osób prawnych, za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe. W odróżnieniu od dotychczasowych przepisów, warunkiem…

Koronawirus - wpływ na zobowiązania kontraktowe

Epidemia koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz związane z nim szczególne środki administracyjne mają istotny wpływ na funkcjonowanie obrotu gospodarczego. Zaburzenia łańcuchów dostaw, ograniczenia w przemieszczaniu się osób, administracyjne zakazy obrotu określonymi towarami, zatory płatnicze czy wreszcie kwarantanna lub absencja  personelu – to nadzwyczajne okoliczności, które mogą powodować, że realizacja zobowiązań z umów jest bardzo utrudniona lub wręcz…

Koronawirus – nadzwyczajne zmiany w postępowaniach sądowych i wymiarze sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało zalecenia ograniczające działalność sądów i zapowiada wprowadzenie nadzwyczajnych zmian prawa dotyczących postępowań sądowych, terminów materialnoprawnych i sądownictwa. Nowe rozwiązania są odpowiedzią na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie nadzwyczajnych przepisów ustawowych dla wymiaru sprawiedliwości z dnia 19 marca 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło założenia projektu zmian do…

Zmiany zasad dokonywania opłat za reklamowanie napojów alkoholowych

W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym (dalej także „Ustawa”). Zmiany mają polegać na zoptymalizowaniu: systemu poboru opłaty za reklamę napojów alkoholowych; zwiększeniu skuteczności wywiązywania się przez podatników z nałożonych na nich obowiązków; stworzeniu warunków umożliwiających skuteczną windykację opłat za reklamę…

Najem w czasach pandemii – nowe nadzwyczajne rozwiązania prawne

Galerie handlowe i cały sektor retail ponoszą ogromne straty w związku z epidemią COVID-19. Od połowy marca 2020 r. w obiektach powyżej 2 tys. m2 mogą funkcjonować tylko niektóre sklepy, w tym np.: spożywcze, remontowo-budowlane i apteki. Lokale gastronomiczne i placówki rozrywkowe zostały zamknięte również poza centrami handlowymi. Na tym nie kończą się nadzwyczajne zmiany…

Nadzwyczajne zmiany w zamówieniach publicznych - Co przewiduje Tarcza antykryzysowa

Do Sejmu trafił projekt tzw. Tarczy 4.0, który przewiduje m.in. istotne i mające duże znaczenie dla obrotu gospodarczego zmiany Prawa zamówień publicznych (PZP). Najnowsze rozwiązania mają przede wszystkim służyć poprawie sytuacji kontraktowej wykonawców, odblokowane zostaną także działania Krajowej Izby Odwoławczej.  Obligatoryjna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego Dotychczas wprowadzone rozwiązania Tarczy 1.0 nie spełniły oczekiwań…

Nowe zasady funkcjonowania galerii handlowych

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2020 r., w dniu 4 maja 2020 r. doszło do ponownego otwarcia lokali handlowych i usługowych w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerie handlowe, parki handle i inne obiekty handlowe nieprowadzące przeważającej działalności spożywczej) - otwarte zostały sklepy i lokale objęte uprzednio zakazem…
Wsparcie w nowych wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych

Webcast: Wsparcie w nowych wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej konferencji online realizowanej w ramach cyklu "KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii": Wsparcie w nowych wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych. Konferencja odbędzie się 21 maja 2020 r. w godz. 10:00 - 12:50. Udział bezpłatny. Zarejestruj się Zakres tematyczny: Ryzyka publicznoprawne związane z uzyskaniem i wykorzystaniem środków na łagodzenie…
webcast_kpmg_pandemia_jako_sila_wyzsza_520_160

Webcast KPMG: Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami i pracownicy

Pandemia COVID-19 stanowi zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wykonywanie umów staje się często niezwykle utrudnione lub niemożliwe, konieczna może być również istotna zmiana organizacji pracy. Podczas pierwszej części webinarium opowiemy jakie rozwiązania mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią nie są w stanie wykonać umów oraz przez przedsiębiorców, których kontrahenci nie wykonują swych…

11. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG - Dzień II

Serdecznie zapraszamy na 11. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Data: 21 stycznia 2021, godz. 13:10-14:15 Drugi dzień wydarzenia poświęcony będzie tematom związanym z cyfrową transformacją, sprawozdawczością finansową, trendami i wyzwaniami w podatkach międzynarodowych, cenami transferowymi, zmianami w KSH oraz prawnymi aspektami przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży. Serdecznie zapraszamy do rejestracji. Rejestracja 13:10 - 13:40 - Rewolucyjne…

Webcast KPMG: Projekt rewolucyjnych zmian w KSH – prawo holdingowe | 5 marca

Webcast poświęcony najważniejszym założeniom projektowanej nowelizacji KSH, obejmującej pierwszą polską kodyfikację Prawa Holdingowego. Prelegenci przybliżyli kwestie dotyczące rejestracji holdingu, a także pojęcia tzw. „interesu grupy spółek” znanego od lat w praktyce światowej, z którym polski biznes będzie się musiał dopiero oswoić. Omówiono łączące się z tym kwestie wiążących poleceń wydawanych spółce zależnej, pozycji Rad Nadzorczych…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

8 października 2021 roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw („Projekt ustawy”). Projekt ustawy dotyczy transpozycji do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawach promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, charakterystyki…