Piotr Dziekoński

Aplikant radcowski, Junior Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Piotr Dziekoński dołączył do Kancelarii w 2018 roku. Jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie umów oraz w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Piotr był również zaangażowany w przygotowywanie raportów i analiz poprzedzających transakcje (due diligence). W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo pracy oraz prawo własności intelektualnej, w tym w szczególności prawo autorskie.

Języki:

angielski

Edukacja i kwalifikacje

Magister prawa – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uprawnienia

Aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

Koronawirus - wpływ na zobowiązania kontraktowe

Epidemia koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz związane z nim szczególne środki administracyjne mają istotny wpływ na funkcjonowanie obrotu gospodarczego. Zaburzenia łańcuchów dostaw, ograniczenia w przemieszczaniu się osób, administracyjne zakazy obrotu określonymi towarami, zatory płatnicze czy wreszcie kwarantanna lub absencja  personelu – to nadzwyczajne okoliczności, które mogą powodować, że realizacja zobowiązań z umów jest bardzo utrudniona lub wręcz…

Koronawirus – nadzwyczajne zmiany w postępowaniach sądowych i wymiarze sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało zalecenia ograniczające działalność sądów i zapowiada wprowadzenie nadzwyczajnych zmian prawa dotyczących postępowań sądowych, terminów materialnoprawnych i sądownictwa. Nowe rozwiązania są odpowiedzią na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie nadzwyczajnych przepisów ustawowych dla wymiaru sprawiedliwości z dnia 19 marca 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło założenia projektu zmian do…

Najem w czasach pandemii – nowe nadzwyczajne rozwiązania prawne

Galerie handlowe i cały sektor retail ponoszą ogromne straty w związku z epidemią COVID-19. Od połowy marca 2020 r. w obiektach powyżej 2 tys. m2 mogą funkcjonować tylko niektóre sklepy, w tym np.: spożywcze, remontowo-budowlane i apteki. Lokale gastronomiczne i placówki rozrywkowe zostały zamknięte również poza centrami handlowymi. Na tym nie kończą się nadzwyczajne zmiany…

Nowe zasady funkcjonowania galerii handlowych

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2020 r., w dniu 4 maja 2020 r. doszło do ponownego otwarcia lokali handlowych i usługowych w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerie handlowe, parki handle i inne obiekty handlowe nieprowadzące przeważającej działalności spożywczej) - otwarte zostały sklepy i lokale objęte uprzednio zakazem…
zmiany_w_zakresie_oplaty_reprograficznej_520x160

Zmiany w zakresie opłaty reprograficznej

W maju br. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego („Projekt Ustawy”). Choć głównym celem Projektu Ustawy jest określenie warunków wykonywania pracy artystycznej oraz zapewnienie twórcom, których zarobki są na najniższym poziomie minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, to projektowane rozwiązania…