Rafał Krzyżak

Adwokat, Senior Associate
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Rafał Krzyżak jest związany z kancelarią od 2012 r. Świadczy usługi prawne dla podmiotów krajowych i zagranicznych z różnych branż. Zajmuje się prawem handlowym oraz prawem umów, obsługą fuzji i przejść jak również postępowaniami sądowymi dotyczącymi prawa gospodarczego. Bierze udział w multidyscyplinarnych projektach związanych z tworzeniem, restrukturyzacją oraz bieżącym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

Języki:

angielski

Inne:

wykłady w ramach Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego UJ na Ukrainie z zakresu prawa handlowego oraz dochodzenia roszczeń w obrocie profesjonalnym

Rafał Krzyżak, Adwokat, Senior Associate

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński


Szkoła Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Jagielloński/Catholic University of America

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie

Publikacje

Zmiany w prawie

Legal alert - Zmiany w prawie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez naszą Kancelarię publikacją Legal Alert, a w niej m.in. o nowej ustawie dotyczącej cyberbezpieczeństwa, nowych przepisach dotyczących sprawozdań finansowych, o wprowadzonych zmianach w kodeksie pracy dotyczących pracowników młodcoianych, o przepisach wprowadzających RODO i wiele innych informacji dotyczących ostatnich zmian w prawie. Spis treści: 1. Cyberbezpieczeństwo – nowa ustawa 2. Polska…
IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Zapraszamy na dziewiątą edycję Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, który odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, skierowane do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach - dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu.Agenda…
Pracownicze plany kapitalowe 520-160

Legal Alert - Pracownicze Plany Kapitałowe

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Oto jej główne założenia: PPK są dobrowolnym dla pracowników, a jednocześnie obowiązkowym dla pracodawców, systemem długoterminowego gromadzenia oszczędności; wpłaty dokonywane na PPK będą finansowane z własnych środków przez podmiot zatrudniający i pracownika; możliwość zadeklarowania…
no image

Konferencja Automotive PZPM i KPMG | Pracownicze Plany Kapitałowe – szanse i zagrożenia

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce są organizatorami konferencji, podczas której zaproszeni eksperci omówią możliwości i warunki uzyskania wsparcia dla inwestycji w branży automotive w Polsce. Przedsiębiorcy realizujący działania związane z wprowadzaniem nowych produktów, technologii, procesów, bądź ulepszaniem istniejących, a także z wprowadzaniem innowacji i prowadzący szeroko rozumiane prace rozwojowe mogą uzyskać wsparcie…
Różne oblicza badania due dilligence w firmach rodzinnych

Różne oblicza badania due dilligence w firmach rodzinnych

Punkt Zwrotny to magazyn biznesowy, na łamach którego eksperci KPMG w Polsce podejmują aktualne tematy istotne dla praktyków biznesu. W drugim numerze w 2018 roku mec. Rafał Krzyżak (adwokat) pisze na temat „Różne oblicza badania due dilligence w firmach rodzinnych”. Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji: [Punkt Zwrotny 2/2018]

M&A

Praktyka prawna D.Dobkowski stowarzyszona z KPMG w Polsce doradzała zagranicznemu, wiodącemu inwestorowi branżowemu przy nabyciu 100% udziałów w polsko - niemieckiej firmie rodzinnej z branży transportowej. Zespołem transakcyjnym kierował adwokat Rafał Krzyżak (Senior Associate) z biura krakowskiego.

Czy zwykła wiadomość elektroniczna jest dokumentem?

W praktyce obrotu gospodarczego coraz częściej dochodzi do składnia różnych oświadczeń, a w konsekwencji nierzadko do zaciągania zobowiązań na podstawie zwykłej korespondencji elektronicznej. Czasami są to same wiadomości (w formacie HTML), czasami zaś dołączone są do nich załączniki zawierające pliki w innych formatach albo zeskanowane dokumenty pisemne. Pojawia się w związku z tym niezwykle praktyczne…
Legal Alert - Nowelizacja ustawy o PPK - małe

Nowelizacja ustawy o PPK - już obowiązuje

Pomimo dość krótkiego okresu obowiązywania ustawy o Pracowniczych Planach kapitałowych została ona już znowelizowana przez ustawodawcę. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (dalej „Ustawa o PPK”) wprowadziła m.in. następujące zmiany do dotychczasowych regulacji: zmiany w…
Legal Alert PPK 520x165

Legal Alert - Pracownicze Plany Kapitałowe

Od poniedziałku (1 lipca 2019 r.) pierwsza grupa podmiotów zostaje objęta obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób  muszą pamiętać, że już od najbliższego poniedziałku – 1 lipca 2019 roku, zostaną objęte reżimem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Ustawa PPK). Pracownicze plany kapitałowe? Pracownicze…
Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Aktualnie w Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej „Projekt”, „Ustawa”). Projekt przewiduje zasadniczą zmianę zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w tym m.in. spółek z o.o. i spółek akcyjnych oraz innych osób prawnych, za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe. W odróżnieniu od dotychczasowych przepisów, warunkiem…

Raport KPMG w Polsce pt. "Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK"

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się najnowszy raport KPMG w Polsce pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK". Raport diagnozuje wyzwania jakie stoją przed firmami w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Najważniejsze, wybrane kwestie zawarte w raporcie: Obawy przedsiębiorców związane z wdrożeniem PPK Ocena stanu przygotowania przedsiębiorstw do wdrożenia PPK Wersje…
V_edycja_ogolnopolskiej_konferencji_naukowej_520x160

V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europejskie prawo spółek i rynków finansowych”

W dniach 7-8 listopada odbyła się V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europejskie prawo spółek i rynków finansowych”, organizowana przez Koło Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, w ramach której miejsce miał panel „Nowy paradygmat ładu korporacyjnego”. Rozpoczął się on od wystąpień prelegentów – dr Anne-Marie Weber-Elżanowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, która zaprezentowała referat pt. „Sztuczna…

Webcast KPMG: Projekt rewolucyjnych zmian w KSH – prawo holdingowe | 5 marca

Webcast poświęcony najważniejszym założeniom projektowanej nowelizacji KSH, obejmującej pierwszą polską kodyfikację Prawa Holdingowego. Prelegenci przybliżyli kwestie dotyczące rejestracji holdingu, a także pojęcia tzw. „interesu grupy spółek” znanego od lat w praktyce światowej, z którym polski biznes będzie się musiał dopiero oswoić. Omówiono łączące się z tym kwestie wiążących poleceń wydawanych spółce zależnej, pozycji Rad Nadzorczych…