Renata Bonecka

Radca prawny, of Counsel
Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Doświadczenie zawodowe:

Renata Bonecka z kancelarią związana jest od 1999 r. Świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów krajowych i zagranicznych, z różnych branż. Specjalizuje się w prawie spółek i w prawie nieruchomości. Zajmuje się także prawem fuzji i przejęć (M&A), prawem umów, prawem pracy oraz prawem własności intelektualnej. Bierze udział w projektach związanych z zakładaniem podmiotów gospodarczych i ich bieżącą działalnością. Przeprowadza kompleksowe analizy prawne podmiotów gospodarczych i nieruchomości. Reprezentuje klientów w sporach sądowych, w tym pracowniczych, oraz w postępowaniach administracyjnych.

Języki:

angielski, niemiecki

Renata Bonecka, Radca prawny, Adwokat, of Counsel

Edukacja i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie


Studia Podyplomowe „Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie


Kurs prawa europejskiego – „Prawo europejskie w praktyce” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

Uprawnienia

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie


Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Legal Alert: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Aktualnie w Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej „Projekt”, „Ustawa”). Projekt przewiduje zasadniczą zmianę zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w tym m.in. spółek z o.o. i spółek akcyjnych oraz innych osób prawnych, za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe. W odróżnieniu od dotychczasowych przepisów, warunkiem…

Obowiązkowa dematerializacja akcji – o co warto zadbać już teraz

W dniu 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie zasadnicza część przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”), która wprowadza m. in. zasadę obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. O ile dla spółek publicznych taka zasada nie będzie stanowić novum,…
dematerializacja_akcji_tarcza_antykryzysowa_520_160

Obowiązkowa dematerializacja akcji a tzw. tarcza antykryzysowa

W dniu 31 marca b.r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiąca element tzw. tarczy antykryzysowej. Wprowadza ona zmiany do ponad 60 ustaw, w…

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - pakiet usług prawnych

W dniu 1 kwietnia 2020 roku weszła w życie zasadnicza część przepisów Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). W praktyce oznacza to, że już od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy, u których nastąpił…
postulaty_pracodawców_tarcza_antykryzysowa_520_160

Postulaty pracodawców oraz zapowiedzi rządu zmian w tzw. tarczy antykryzysowej

Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje tzw. tarcza antykryzysowa, czyli pakiet rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19, zawarty w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania zaproponowane w przyjętej tarczy antykryzysowej od początku spotkały…