Praca zdalna jako nowa instytucja prawa pracy

W związku z pandemią wirusa COVID-19 praca zdalna stała się bardzo częstym rozwiązaniem, co nasiliło postulaty dotyczące wprowadzenia jej na stałe do polskiego porządku prawa. Artykuł zawiera porównanie pracy zdalnej do kodeksowej telepracy. Ponadto autorka zwraca uwagę na to, jak  przepisy dotyczące pracy zdalnej powinny wyglądać w przyszłości. Uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy    wymagałoby szczegółowego przeanalizowania przyczyn jej wprowadzenia oraz interesów pracodawców i  pracowników.

Artykuł jest dostępny online: Praca zdalna jako nowa instytucja prawa pracy (us.edu.pl)