Radca prawny Przemysław Kamil Rosiak przewodniczącym Stałej Delegacji przy Trybunale Sprawiedliwości, Sądzie i Trybunale EFTA

Prezydencja CCBE wybrała na przewodniczącego Stałej Delegacji przy Trybunale Sprawiedliwości, Sądzie i Trybunale EFTA r.pr. Przemysława Kamila Rosiaka. Został nominowany na tę funkcję przez polską delegację CCBE.

Mec. Rosiak został wybrany na zwyczajową kadencję na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia na maksymalnie kolejne dwa lata. Jest to wyjątkowe wyróżnienie dla całego samorządu. Stała Delegacja analizuje kwestie związane z sądami europejskimi, na przykład wdrażanie nowych procedur sądowych. Co roku wizytuje sędziów w sądach.

Mecenas Przemysław Kamil Rosiak jest radcą prawnym i Partnerem Associate w KPMG Law LP. Jego doświadczenie korporacyjne obejmuje wiele sektorów, w tym m.in.: linie lotnicze i porty lotnicze, handel detaliczny, budownictwo i nieruchomości, energetykę. W latach 1998-1999 pracował w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako Naczelnik Wydziału Prawa Wspólnotowego. W 2003 r. odbył staż w gabinecie Prezesa Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, pracował także jako asystent prawny w tym sądzie. Mec. Rosiak prowadzi szkolenia z zakresu polskiego i unijnego prawa konkurencji oraz prawa pomocy publicznej, m.in. dla urzędników, sędziów, radców prawnych i adwokatów. Pełni również funkcję doradcy w Krajowej Radzie Radców Prawnych, pomaga podmiotom publicznym i prywatnym w sprawach związanych z postępowaniami przed Komisją Europejską, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskimi sądami powszechnymi.

Jest przedstawicielem Polski w Stałej Delegacji CCBE przy Trybunale Sprawiedliwości, a także profesorem wizytującym w Kolegium Europejskim (Natolin), polskim korespondentem „European State Aid Law Quarterly” oraz autorem lub współautorem książek i artykułów naukowych z zakresu prawa UE i prawa konkurencji.