Rozporządzenie ograniczające swobodę poruszania się

W związku z wydaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 24 marca 2020 r. Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej „Rozporządzenie”) wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się na obszarze Polski. Akt wydano na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Przedstawiamy najważniejsze dla zakładów pracy i pracodawców informacje w tym zakresie.

Ograniczenia co do przemieszczenia się nie dotyczą dojazdów do pracy i z pracy

Przepisy Rozporządzenia stanowią iż od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się ograniczenia co do swobodnego przemieszczenia się poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi.

Ograniczeniom nie podlegają osoby wykonujące czynności zawodowe lub zadania służbowe oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzące działalność rolniczą oraz wykonującą pracę w gospodarstwie rolnym.

W praktyce oznacza to, iż ograniczenia nie dotyczą dojazdów do pracy i z pracy – zarówno pracownik, pracodawca, osoba prowadząca firmę, jak i inne osoby wykonujące pracę zarobkową mają prawo przemieszczania się pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy.

Co więcej, przepisy Rozporządzenia wskazują, iż wprowadzone ograniczenia nie dotyczą również sytuacji, w których ww. osoby udają się po zakup towarów lub usług związanych z zawodową działalnością tej osoby.

Rozporządzenie nie wprowadza obowiązku posiadania przez osoby przemieszczające się do pracy specjalnych dokumentów czy zaświadczeń

Przepisy Rozporządzenie nie przewidują obowiązku posiadania przez osoby przemieszczające się dokumentów czy specjalnych zaświadczeń dokumentujących miejsce świadczenia pracy lub wykonywania usług.

Zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie rządowej (www.gov.pl), w przypadku ewentualnej kontroli przez funkcjonariuszy, osoba przemieszczająca się do miejsca pracy lub z miejsca pracy ma obowiązek poinformować funkcjonariuszy o celu podróży, a także miejscu wykonywania obowiązków zawodowych.

Ograniczenia liczby osób w jednym miejscu nie dotyczą zakładów pracy

Przepisy Rozporządzenia wprowadzają całkowity zakaz organizowania zgromadzeń (imprez, spotkań, eventów).

Należy jednak zauważyć, iż zakaz ten nie dotyczy zakładów pracy. Przepisy wprowadzające ograniczenia co do liczby osób przebywających w jednym miejscu nie mają zastosowania do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej oraz prac w gospodarstwie rolnym.

Pracodawcy jednak muszą pamiętać, by zorganizować pracę w miejscu wykonywania pracy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Jak możemy pomóc?

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną w powyższym zakresie na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszych najnowszych publikacji w zakresie rozwiązań przewidzianych dla pracodawców i pracowników w związku z podejmowaniem działań przez organy państwowe mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom gospodarczym spowodowanych pandemią koronawirusa na stronie Know Your Market.

Know Your Market

Zespół Kancelarii D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian i rozwiązań zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Jeśli mają Państwo pytania w zakresie rozwiązań przewidzianych w Tarczy antykryzysowej czy doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.