Bezpieczne finanse w chmurze

Pomoc w zapewnieniu zgodności z postanowieniami Komunikatu UKNF z dnia 23 stycznia  2020r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze  obliczeniowej publicznej lub hybrydowej

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm podejmuje decyzje związane z migracją infrastruktury do środowiska chmurowego.  Migracja taka niesie za sobą szereg potencjalnych zalet związanych z obniżeniem kosztów operacyjnych, elastycznością  dostępu do danych i zasobów oraz bezpieczeństwem przetwarzanych informacji. Aby jednak było to możliwe, należy  przeprowadzić ją w zaplanowany sposób, zgodnie z przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami i wytycznymi regulatorów.  Dzięki wydanemu Komunikatowi, firmy z sektora finansowego uzyskały dostęp do wytycznych pozwalających na zrobienie  milowego kroku w kierunku chmury. Opisane wytyczne dotyczą zarówno podmiotów planujących migrację do środowiska  chmurowego, jak również tych, które wykonały już migrację i obecnie przetwarzają dane w środowisku chmurowym, bądź  hybrydowym.

Usługa KPMG:

  • Weryfikacja obecnie posiadanych polityk i procedur związanych z procesem klasyfikacji informacji
  • Weryfikacja umów z dostawcami usług chmury obliczeniowej
  • Szacowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i ich międzynarodowym przepływem
  • Pomoc we wdrożeniu minimalnych wymagań dla przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej.