Energetyka konwencjonalna i odnawialna

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne dla firm sektora energetycznego, gazowego, ciepłowniczego i paliwowego, w tym w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz energetyki jądrowej.

Posiadamy rozległe doświadczenie w pracy z największymi przedsiębiorstwami z branży energetycznej w Polsce. Świadczymy także wsparcie prawne dla Klientów zagranicznych rozpoczynających inwestycje w polskim sektorze energetycznym.

Oferta usług jest zawsze indywidualnie dopasowywana do potrzeb naszych Klientów i obejmuje w szczególności:

Prywatyzację i przekształcenia własnościowe

Posiadamy bogate doświadczenia w doradztwie w procesach prywatyzacyjnych z sektora energetycznego.

Restrukturyzację przedsiębiorstw energetycznych

Opracowujemy optymalne rozwiązania prawne w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw energetycznych (konsolidacje, podziały, reorganizacje spółek i grup spółek).

Odnawialne źródła energii

Świadczymy kompleksowe doradztwo związane z realizacją inwestycji w odnawialne źródła energii obejmujące zarówno prowadzenie tego rodzaju inwestycji jak i nabaywanie gotowych projektów.

Zagadnienia regulacyjne i spory sądowe

Reprezentujemy interesy przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE i prezesem UOKiK oraz sporach sądowych związanych ze stosowaniem prawa energetycznego.

Kontrakty rynku energetycznego

Doradzamy w negocjacjach dotyczących umów przesyłowych i dystrybucyjnych, umów sprzedaży paliw i energii oraz umów przyłączeniowych.

Doradztwo inwestycyjne

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie pozostałych inwestycji w sektorze energetycznym.