Bankowość i finanse

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z obszaru bankowości i finansów.

Nasz zespół tworzy grupa doświadczonych radców prawnych i adwokatów – ekspertów z zakresu prawa rynków finansowych, oraz prawa bankowego.

Doradztwo w kwestiach regulacyjnych

Doradzamy instytucjom z sektora finansowego, zamierzającym rozpocząć na terytorium Polski działalność w zakresie świadczenia usług bankowych lub finansowych – w formie spółek akcyjnych, oddziałów instytucji kredytowych bądź finansowych, a także w ramach działalności transgranicznej.

Doradzamy klientom w kwestiach związanych z konsolidacją kapitałową i organizacyjną

Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie reprezentacji naszych klientów przed polskimi organami regulacyjnymi, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doradztwo na rzecz klientów instytucji finansowych

Reprezentujemy zarówno banki finansujące, jak i kredytobiorców. Powyższe obejmuje doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez banki lub konsorcja banków i instytucji finansowych (kredyty, faktoring, cash pooling), umów zabezpieczania wierzytelności kredytowych, finansowania nabywania udziałów, renegocjowania spłaty długu, wykupu udziałów, faktoringu i kredytów hipotecznych. Nasze doradztwo obejmuje obok tradycyjnego finansowania korporacyjnego (Corporate Finance) również finansowanie projektów (Project Finance), przy którym świadczymy pomoc w zakresie tworzenia struktur oraz negocjowania projektów.

Ubezpieczenia

W ramach naszej praktyki świadczymy pomoc prawną na rzecz krajowych oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń, jak również podmiotów rozważających podjęcie takiej działalności w Polsce.

Specjalizujemy się w kwestiach regulacyjnych oraz projektowaniu rozwiązań systemowych.

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu niestandardowych, interdyscyplinarnych projektów, obejmujących restrukturyzację organizacyjną ubezpieczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem systemu zarządzania siecią sprzedaży.

Zajmujemy się również kwestiami związanymi z tajemnicą ubezpieczeniową oraz kontrolą wewnętrzną w zakładach ubezpieczeń.