Fuzje i przejęcia

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie nabywania, łączenia oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Klientami są wiodący inwestorzy zagraniczni i krajowi, z sektora prywatnego i publicznego.

Nasze usługi prawne w zakresie M&A obejmują najczęściej następujące obszary:

Przeglądy stanu prawnego przedsiębiorstw (Due Diligence)

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu dla inwestorów raportów typu due diligence, przeglądów właścicielskich (w tym tzw. vendor’s due diligence) oraz raportów na potrzeby konsolidacji/restrukturyzacji przedsiębiorstw. Sporządzane przez nas analizy mają na celu identyfikację potencjalnych ryzyk prawnych przed podjęciem przez inwestorów strategicznych dla nich decyzji biznesowych. Zakres analiz i stopień ich szczegółowości jest każdorazowo uzgadniany z Klientem i dostosowany do jego potrzeb oraz specyfiki transakcji.

Ustalanie struktury planowanej transakcji oraz optymalizacja jej kosztów

Uwzględniając stan prawny oraz status podatkowy podmiotów zaangażowanych w danym procesie opracowujemy optymalny model prawno-podatkowy dla transakcji. Przyjęcie kompleksowych rozwiązań zapewnia ścisła współpraca z ekspertami podatkowymi i rachunkowymi KPMG.

Obsługa prawna transakcji

Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną transakcji wszystkich typów tj., takich których przedmiotem są udziały/akcje, przedsiębiorstwa lub ich składniki. W ramach pomocy prawnej przygotowujemy projekty stosownych umów, gromadzimy wymaganą dokumentację oraz udzielamy Klientom wsparcia w procesie negocjowania umów. Zapewniamy również kompleksową obsługę zamknięcia transakcji oraz tzw. usługi post-acquisition.

Zagadnienia pracownicze

W toku transakcji lub restrukturyzacji doradzamy Klientom we wszelkich kwestiach pracowniczych oraz w sprawach dotyczących związków zawodowych i porozumień grupowych. Wspieramy również inwestorów w kwestiach związanych z istniejącymi lub planowanymi systemami wynagradzania kadry zarządzającej.

Finansowanie i refinansowanie transakcji

Udzielamy kompleksowego wsparcia prawnego wobec instytucji finansujących lub refinansujących daną transakcję. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności doradztwo związane z obsługą procesów pozyskiwania finansowania projektów (project finance). Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w przygotowywaniu oraz analizie dokumentacji finansowania, ustanawianiu zabezpieczeń finansowania jak również doradztwa w zakresie wnoszenia wymaganego wkładu własnego.

Post-transakcyjne zagadnienia prawne

Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy prawnej przy wszelkich kwestiach powstałych w wyniku przejmowania lub łączenia przedsiębiorstw. Powyższe dotyczy konsolidacji, ujednolicenia i integracji w szeroko rozumianej sferze korporacyjnej, zagadnień pracowniczych oraz kontraktowych.