Obieg informacji w grupach kapitałowych

Z naszego doświadczenia wynika, że spółki holdingowe często uzyskują w różnej formie informacje od spółek zależnych np. w celach zarządczych (w tym w ramach usług objętych cenami transferowymi) lub raportowania na GPW bez należytej analizy, czy nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów lub praw wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych czy kontrahentów spółek zależnych.

Dodatkowo istnieje w tej sytuacji konflikt interesów przed jakim stoi zarząd spółki zależnej zobowiązany z jednej strony do zachowania w poufności danych podmiotu, który reprezentuje, a z drugiej strony do przekazywania istotnych informacji spółce matce.

Ryzyka, które się pojawiają w tych przypadkach są następujące:

  • niechęć członków zarządów spółek zależnych do sprawnego/wyczerpującego przekazywania istotnych danych o spółce zależnej do spółki holdingowej (istotne zwłaszcza w wypadku spółek holdingowych zobowiązanych do raportowania informacji istotnych na GPW),
  • narażanie na zarzut, że członkowie zarządów spółek zależnych są skłaniani do działań nielegalnych,,
  • narażenie na roszczenia ze strony kontrahentów spółek zależnych w razie ujawnienia dotyczących ich informacji podmiotowi trzeciemu jakim jest dla nich spółka holdingowa,
  • narażenie na roszczenia ze strony ewentualnych wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych spółek zależnych.