Prawo farmaceutyczne i medyczne

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w zakresie obsługi firm farmaceutycznych, podmiotów aktywnych na rynku wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Świadczymy usługi doraźne, jak i usługi o charakterze kompleksowym. Zapewniamy naszym klientom także zintegrowane doradztwo transakcyjne i podatkowo-finansowe w oparciu o współpracę z innymi działami KPMG w Polsce i za granicą.

W zakresie usług doradztwa prawnego na rzecz podmiotów działających na rynku produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety,

Ponadto, doradzamy klientom z branży medycznej oraz farmaceutycznej w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, obrotu bazami danych, regulaminów branżowych oraz marketingu produktów własnych.

W związku ze zmianami zachodzącymi na rynku usług medycznych koncentrujemy się na tworzeniu dla podmiotów rynku medycznego bezpiecznych i efektywnych procedur prawnych. Doradzamy podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie:

 • tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • zasad wykonywania zawodów medycznych,
 • wymogów lokalowych dla pomieszczeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • zasad prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych pacjentów,
 • praw pacjenta,
 • opracowywania umów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz regulaminów organizacyjnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • wzorów kontraktów menadżerskich dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi,
 • udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
 • reprezentowania klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • dochodzenia sądownie i polubownie roszczeń w sprawach o tzw. nadwykonania,
 • reprezentowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą w postępowaniach o odszkodowania z tytułu zdarzeń medycznych,
 • przeprowadzania kompleksowych audytów prawnych placówek medycznych co do bezpieczeństwa prawnego jednostki, zgodność z prawem i efektywności obowiązujących procedur i zapisów zawartych już umów oraz sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.