Upadłość i restrukturyzacje

Działając w strukturach KPMG oferujemy naszym Klientom wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Zapewniamy naszym Klientom pomoc prawną zarówno w przypadku utraty, jak i ryzyka utraty ich płynności finansowej, a także na wypadek trudności finansowych dotyczących dłużników.

W przypadku pojawienia się trudności finansowych i zagrożenia niewypłacalnością, oferujemy doradztwo Klientom w zakresie restrukturyzacji działalności oraz w zakresie procedury upadłościowej i restrukturyzacyjnej. W obliczu dynamicznych zmian sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych jesteśmy świadomi jak ważne jest szybkie i efektywne reagowanie.

Prawnicy Kancelarii skutecznie łączą doświadczenie zdobyte w trakcie bieżącej obsługi prawnej Klientów z profesjonalną wiedzą z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz znajomością procedur restrukturyzacyjnych w powiązaniu z innymi dziedzinami prawa, a także specyfiką transgranicznego postępowania upadłościowego.

Będąc w strukturach KPMG oferujemy naszym Klientom zintegrowane doradztwo w oparciu o współpracę z innymi działami KPMG w Polsce i za granicą, w szczególności w zakresie analizy zagadnień podatkowych lub ekonomiczno-finansowych, dzięki czemu możemy chronić interesy naszych Klientów przy restrukturyzacjach transgranicznych.

Klientom Kancelarii zapewniamy kompleksową obsługę w ramach postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych w tym, w zależności od potrzeb, sporządzanie analiz prawnych w zakresie możliwości i opłacalności ogłoszenia upadłości, ocenę ryzyk majątkowych i karnych grożących członkom organów spółek, wynikających z sytuacji finansowej zarządzanych przez nich podmiotów. Doradzamy w zakresie skutków ogłoszenia upadłości oraz postępowań restrukturyzacyjnych dla upadłego i wierzycieli, w tym dotyczących mocy czynności prawnych dokonanych przez upadłego. Świadczymy usługi w zakresie reprezentowania Klientów przed sądem, a także wobec syndyka, zarządcy masy upadłości, przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości, wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, pism, skarg i wniosków w toku postępowania upadłościowego, w tym zgłaszania wierzytelności, doradztwa w zakresie zawarcia i uchylenia układu, zarządzania własnością wchodzącą w skład masy upadłościowej, likwidacji masy upadłości, dochodzenia wierzytelności od upadłego.