Pracownicze plany kapitałowe

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która w zamyśle ustawodawcy ma zmienić dotychczasowy system emerytalny. Ustawa o PPK zakłada powstanie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych, z udziałem państwa, pracodawcy i zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia.

Główne założenia PPK:

 1. PPK są dobrowolnym dla pracowników, a jednocześnie obowiązkowym dla podmiotu zatrudniającego, systemem długoterminowego gromadzenia oszczędności.
 2. Wpłaty dokonywane na PPK będą finansowane z własnych środków przez podmiot zatrudniający i pracownika.
 3. Możliwość zadeklarowania wpłat dodatkowych przez podmiot zatrudniający oraz uczestników PPK.
 4. Zagwarantowanie własności środków i co do zasady zwolnienie ich spod egzekucji.
 5. Wypłata zgromadzonych środków nastąpi po osiągnięciu jednolitego – dla kobiet i mężczyzn – wieku.
 6. Ustawa o PPK zakłada konieczność zawarcia dwóch rodzajów umów:
  • umowy o zarzadzanie PPK (pomiędzy podmiotem zatrudniającym i instytucją finansową, tj. funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, funduszem emerytalnym zarządzanym przed Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) lub pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakładem
   ubezpieczeń) oraz
  • umowy o prowadzenie PPK (pomiędzy osobą zatrudnioną i instytucją finansową).
 7. Przystępowanie podmiotów zatrudniających do PPK będzie następowało sukcesywnie, począwszy od lipca 2019 do stycznia 2021 roku.

W czym Kancelaria D.Dobkowski sp.k. może pomóc?

 1. wsparcie w opracowaniu regulacji wewnętrznych dotyczących wprowadzenia PPK,
 2. wsparcie w wyborze instytucji finasnowej zarządzającej PPK,
 3. wsparcie przy zawarciu umowy o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK z instytucją finansową (w tym weryfikacja z warunkami na portalu PPK oraz weryfikacja umów z instytucją finansową)
 4. pomoc prawna we wdrożeniu PPK w zakresie prawa pracy,
 5. reprezentowanie podmiotu zatrudniającego w rozmowach ze stroną społeczną,
 6. pomoc prawna w zapewnieniu zgodnosci transferu danych pracowniczych poza zakład pracy z punktu widzenia ochrony danych osobowych,
 7. wsparcie w wypełnienie obowiązków informacyjnych pracodawców wobec uczestników PPK oraz instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK,
 8. konsultacje w zakresie zwolnień podmiotowych z obowiązku tworzenia PPK,
 9. przygotowanie planu i harmonogramu wdrożenia PPK.