Prawo geologiczne i górnicze

Posiadamy doświadczenie w pracy z wieloma podmiotami z branży poszukiwawczo-wydobywczej, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Oferujemy pomoc prawną Klientom, którzy planują w Polsce działalność, na jaką konieczne jest uzyskanie koncesji geologicznych. Nasza wiedza, doświadczenie i znajomość branży pozwalają przedsiębiorcom na realizację ich planów i zamierzonych inwestycji.

Oferta naszych usług jest zawsze indywidualnie dopasowywana do potrzeb naszych Klientów i obejmuje w szczególności:

  • udział w procesie uzyskiwania koncesji geologicznych,
  • nadzór w realizacji obowiązków koncesyjnych,
  • pomoc prawna w zakresie przenoszenia koncesji,
  • uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
  • wspieranie inwestorów w kontaktach z przedstawicielami władz lokalnych oraz mieszkańcami,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów z właścicielami nieruchomości i wykonawcami prac,
  • doradztwo prawne w zakresie inwestycji,
  • opiniowanie aktów normatywnych.