Prawo pracy

Oferujemy doradztwo w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy, a w szczególności w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, redukcji zatrudnienia (w tym zwolnień grupowych), przejmowania zakładów pracy, zagadnień dotyczących układów zbiorowych i postępowań ze związkami zawodowymi (m.in. w toku prywatyzacji lub łączenia podmiotów), przeprowadzania analiz prawnych typu due diligence w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych.

Udzielamy porad prawnych również w odniesieniu do stosunków umownych pomiędzy spółką a członkami zarządu oraz kadrą kierowniczą, jak również służymy swoim doświadczeniem przy konstruowaniu tzw. kontraktów menedżerskich.

Reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w procesach dotyczących roszczeń pracowniczych, w szczególności w sprawach wynagrodzenia za pracę, roszczeń wynikających z rozwiązania stosunku pracy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników.

Nasze usługi z zakresu prawa pracy obejmują m.in. konsultacje i opinie prawne, przygotowywanie projektów dokumentów, udział w negocjacjach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Kancelaria doradza także w kwestiach dotyczących prawa pracy w Unii Europejskiej, tj. dotyczących możliwości i warunków podejmowania pracy przez obywateli jednego z państw członkowskich UE w innym państwie członkowskim, w ramach tzw. swobody przepływu pracowników.