Nowe technologie| IT | telekomunikacja

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu budowania, wdrażania i wykorzystywania systemów informatycznych, rozwiązań dla telekomunikacji oraz transferu technologii. W związku z postępującą digitalizacją gospodarki, wychodzimy również na przeciw potrzebom dotyczącym wsparcia prawnego przy projektach dotyczących usług chmurowych oraz sztucznej inteligencji.

Do kompetencji ściśle prawnych dodajemy znajomość specyfiki nowoczesnych technologii oraz poszczególnych branż i uwarunkowań biznesowych. Naszym dodatkowym atutem jest współpraca z innymi ekspertami z Grupy KPMG w zakresie doradztwa informatycznego, finansowego, gospodarczego, jak również doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Świadczymy usługi dla podmiotów prywatnych oraz publicznych, jak również przy projektach i inwestycjach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Problematyka prowadzonych spraw obejmuje m.in.:

 • wdrażanie rozwiązań informatycznych, w tym modelu on-premises jak i modelu chmurowym,
 • obsługę prawną w zakresie dostawy, integracji systemów, migracji danych, transferu praw, umów prawnoautorskich dotyczących oprogramowania (w tym z uwzględnieniem problematyki migracji do środowiska chmurowego),
 • doradztwo prawne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców usług cyfrowych (w tym e-commerce), dostawców usług chmurowych (SaaS, PaaS, IaaS),
 • weryfikację oraz negocjację umów z dostawcami usług chmurowych, w szczególności w zakresie poufności danych, interoperacyjności oraz przenoszalności danych, jak również przy procedurach dotyczących weryfikacji dostawcy – mając na względzie problematykę vendor lock-in i potencjalnego ograniczenia pozycji klienta, prawidłowość, ciągłość i dostępność usług oraz minimalizację kosztów związanych z potencjalną zmianą dostawcy,
 • doradztwo w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych i nieosobowych,
 • zakup technologii i baz danych,
 • umowy towarzyszące wdrożeniom systemów informatycznych – w tym service level agreements (SLA), umowy asysty powdrożeniowej, umowy depozytu kodów źródłowych,
 • umowy dostawy sieci i łączy telekomunikacyjnych,
 • umowy licencyjne na systemy zarządzania przedsiębiorstwami (ERP, CRM), usługi utrzymania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, outsourcing usług informatycznych,
 • wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych (np. do obsługi oddziałów przedsiębiorstwa i Klientów; publiczna infrastruktura teleinformatyczna dla organów państwa, instytucji, przedsiębiorstw i obywateli),
 • audyty bezpieczeństwa środowiska informatycznego (wsparcie systemów przez dostawcę, zapewnienie aktualizacji i nowych wersji oprogramowania, ochrona danych i informacji poufnych przetwarzanych w sieci) – zgodność z prawem, regulacjami wewnętrznymi organizacji i standardami.

Naszą ambicją w projektach IT jest zapewnienie takich ram prawnych, które pozwolą na bezpieczne korzystanie z oprogramowania oraz zapewnienie należytej ochrony danych, a w przypadku usług (m.in. chmurowych) – ram, dzięki którym usługi będą mogły być należycie wdrożone, skonfigurowane i użytkowane. Dzięki doświadczeniu w obszarze regulacyjnym m.in. w obszarze telekomunikacji, wiemy również, jak ważna jest ciągła gotowość do dostosowywania się do stale zmieniających się realiów prawnych.