Prawo Unii Europejskiej

Zespół prawa Unii Europejskiej kancelarii oferuje usługi doradztwa prawnego obejmującego różnorodne aspekty funkcjonowania podmiotów publicznych i prywatnych w oparciu o regulacje unijne.

Należą do nich w szczególności analizy i opinie dotyczące zgodności z prawem Unii Europejskiej obowiązujących w Polsce przepisów i projektów aktów prawnych. W toku swojej dotychczasowej praktyki Zespół przygotowywał ekspertyzy dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, między innymi w zakresie prawa transportowego i podatkowego oraz dla Ministerstwa Środowiska.

Zespół prawa Unii Europejskiej posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań i sporów z elementem wspólnotowym lub opierających się o unijne regulacje. Obejmuje ono postępowania przed organami unijnymi, w tym instytucjami administracyjnymi (Komisja Europejska), sądami (Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Unii Europejskiej, Sąd ds. Służby Publicznej UE) oraz agencjami (Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego). Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące sporów i postępowań toczących się przed polskimi sądami cywilnymi oraz sądami i organami administracyjnymi, w których pojawią się aspekty prawa unijnego.

Klientom Kancelarii zapewniamy kompleksową obsługę, w tym, w zależności od potrzeb, doradztwo, przygotowywanie pism, skarg i wniosków oraz reprezentację w toku postępowania lub procesu. Członkowie Zespołu zajmowali się skargami do unijnych sądów dotyczącymi między innymi:

  • limitów uprawnień do emisji CO2,
  • zwrotu pomocy publicznej,
  • kar nakładanych przez Komisję w ramach postępowań związanych z naruszeniem unijnego prawa konkurencji,
  • spraw pracowniczych urzędników UE,
  • opłat produkcyjnych w sektorze cukru oraz
  • skargami dotyczącymi wspólnotowych znaków towarowych.