Raportowanie informacji poufnych na rynku kapitałowym (Market Abuse Regulation)

Wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2014/57 w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive – MAD) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation – MAR) spowodowało zasadniczą zmianę modelu raportowania na rynku kapitałowym.

Zakres wsparcia

Doradztwo w zakresie stosowanych przez spółkę kryteriów selekcji informacji podlegających zgłoszeniu na rynek (w tym zakładanych progów istotności danych finansowych).

 • Doradztwo w zakresie kompletności i prawidłowości procedur, o których mowa w rozporządzeniu MAR, zwłaszcza w zakresie:
  • zapobiegania wykorzystywaniu informacji poufnych (insider dealing);
  • upubliczniania danych;
  • zakazu bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
  • tworzenia i aktualizacji list osób mających dostęp do informacji poufnych;
  • notyfikowania transakcji dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
 • Doradztwo w zakresie organizacyjnych i technicznych rozwiązań w zakresie raportowania
 • Integracja sprawozdawczości w zakresie MAR z innymi systemami raportowania (np. MIFID II).
 • Automatyzacja/informatyzacja procedur raportowania informacji poufnych.
 • Wydanie raportu z wykonanej usługi bazującej na zintegrowanym (prawno-ekonomicznym) podejściu do problematyki identyfikacji i podawania informacji cenotwórczych do wiadomości publicznej.