Rynki kapitałowe

Naszymi klientami są spółki publiczne, podmioty zainteresowane przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej (IPO) oraz instytucje finansowe działające na rynku regulowanym, takie jak: domy maklerskie, banki i fundusze inwestycyjne.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje m.in. doradztwo w zakresie emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz wypełniania obowiązków informacyjnych. Na zlecenie klientów z sektora finansowego projektujemy umowy i regulaminy czynności maklerskich oraz świadczymy pomoc prawną w kwestiach regulacyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów obrotu instrumentami finansowymi. Doradzaliśmy również w transakcjach dotyczących łączenia spółek publicznych oraz tzw. delisting’u spółek publicznych.

Część naszych usług kierujemy specjalnie do członków kadr zarządczych. Tworzymy dla nich, przykładowo, dostosowane do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań programy wynagrodzeń, oparte o instrumenty finansowe (tzw. opcje menedżerskie) oraz doradzamy w rozmaitych kwestiach związanych z odpowiedzialnością za prowadzenie spraw spółki publicznej.

W przedmiotowym obszarze zagadnień Kancelaria ściśle współpracuje z ekspertami KPMG specjalizującymi się w finansach, bankowości i prawie podatkowym. Realizujemy projekty doradcze, w których zagadnienia ekonomiczne przenikają się z problematyką prawa spółek i corporate governance, takich jak kształtowanie systemów zarządzania ryzykiem walutowym, czy optymalizacje struktur korporacyjnych z wykorzystaniem instrumentów finansowych.